หมอเตือน อัลปราโซแลม (Alprazolam) ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตรายถึงตาย

หมอเตือน อัลปราโซแลม (Alprazolam) ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตรายถึงตาย

หมอ สบยช. เตือน อัลปราโซแลม (Alprazolam) ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตรายถึงตาย ระวังมีความผิดตามกฎหมาย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนผู้ใช้ อัลปราโซแลม (Alprazolam) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์เท่านั้น การนำไปใช้ในทางที่ผิด มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพอาจถึงขั้นเสียชีวิตและมีความผิดตามกฎหมาย 

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อัลปราโซแลม (Alprazolam) หรือชื่อทางการค้า เช่น โซแลม (Zolam) หรือ ซาแน็ก (Xanax) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน (Benzodiazepine) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่อนุญาตให้จำหน่ายได้ในร้านขายยาทั่วไป ต้องได้รับการจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากมีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทส่วนกลางในสมอง

ในทางการแพทย์ อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้รักษาอาการ

 • กลุ่มโรควิตกกังวล และตื่นตระหนก
 • ภาวะนอนไม่หลับ
 • คลายกล้ามเนื้อ
 • ภาวะซึมเศร้า

ในปัจจุบันพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย การผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท

การมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จะต้องขอรับ "ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์" ด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

 

การใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)

สารประกอบยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

เมื่อนำยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)ไปผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ผู้ที่ดื่มมีอาการ

 • ง่วงซึม
 • มึนงง
 • สูญเสียการทรงตัว
 • สูญเสียความทรงจำ

จึงมักจะถูกบางกลุ่มนำไปใช้เพื่อหวังผลในการล่วงละเมิดทางเพศ หรือเพื่อก่ออาชญากรรมอื่น 

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าว

การใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์

 • จะทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท กดการหารใจ และอาจเสียชีวิตได้
 • การใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการดื้อยาและติดยาได้
 • หากมีการหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย ซึมเศร้า เป็นโรคจิต หรืออาจชักได้

ย้ำเตือนกลุ่มผู้ใช้ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)นี้เพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยต้องใช้ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 3. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
 4. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
 5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 6. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

หมอเตือน อัลปราโซแลม (Alprazolam) ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตรายถึงตาย