10-17 พ.ค.นี้ ปภ. แจ้ง 15 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

10-17 พ.ค.นี้ ปภ. แจ้ง 15 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ. แจ้ง 15 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ-กลาง-ใต้ เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 10 - 17 พ.ค. 65

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 10 (94/2565) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า พายุไซโคลนกำลังแรง "อัสนี" บริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐอินเดียตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐอินเดียตอนกลางในช่วงวันที่ 10-11 พ.ค. 65 โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่จะส่งผลให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

อีกทั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า ปริมาณฝนตกสะสมอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุกทกภัยระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

พื้นที่ฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

  • ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี
  • ภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา และภูเก็ต

กอปภ.ก. จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดดังกล่าว และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง กรณีคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ หรือสถานการณ์ขยายวงกว้าง ให้จัดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหากทรัพยากรในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียง เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างคล่องตัว  

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

10-17 พ.ค.นี้ ปภ. แจ้ง 15 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก