"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

"9 ก้าวฟาร์ม" เปิดแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าชมกุหลาบมากกว่า 200 สายพันธุ์ ขณะเดียวกันได้นำกุหลาบมาต่อยอดเป็นคราฟต์โซดา เปิดอบรมหลักสูตรให้กับผู้ที่สนใจ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ 9 ก้าวฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.เชียงใหม่ เปิดตัวสนับสนุน “โครงการตามรอยพระบาทสืบสานสร้างชุมชนสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS แบบพอแล้วดี” โดยกลุ่มแกนนำหลัก เช่น วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม บริษัทมาดามแมงโก้ จำกัด ร้านรื่นรมย์เชียงใหม่ โกโก้ฟาร์มลำปาง ยินดีกรุ๊ป สถานีรื่นรมย์จำเริญใจ ณ เชียงใหม่ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มภาคเหนือตอนบน

 

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

นางทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ เจ้าของ 9 ก้าวฟาร์ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า 9ก้าวฟาร์มเปิดขึ้นมา เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน เกษตรกร และ บุคคลทั่วไป โดยต้องการแนะนำศูนย์เรียนรู้เป็นเป็นที่รู้จัก มีการสาธิตทำกิจกรรมหลายอย่าง โดยวิทยากรที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยสอนให้ผู้ที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

สำหรับ 9 ก้าวฟาร์ม นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องกีฬา การออกกำลังกาย และเรื่องศิลปวัฒนธรรม ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการจัดวิ่งเชื่อมความสามัคคี จัดปั่นจักรยาน 1,000 คัน และจะมีการจัดส่งเสริมกีฬามวยให้กับเยาวชน ถือเป็นการจัดการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง

 

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

 

ขณะเดียวกัน ภายในฟาร์มมีการเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลูกไม้ผลไม้ดอก มีกิจกรรมทำอาหาร นอกจากนั้นภายในฟาร์มยังได้เปิดเป็นร้านอาหาร อนาคตทำเป็นโรงเรียนฝึกสอนเชฟน้อย เพื่อให้เยาวชนเข้ามาเรียนทำอาหาร ขณะนี้ได้ร่างหลักสูตรไว้แล้ว ขณะนี้รอให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายมากกว่านี้ก่อน จึงจะดำเนินการเปิดสอนตามหลักสูตร นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงแล้ว ยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการร้านอาหารและถ่ายรูปกับดอกกุหลาบที่ฟาร์มได้ปลูกไว้ประมาณ200 สายพันธุ์

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

น.ส.พรรณาราย เกดีงาม กลุ่มวิสาหกิจฮักแป้ออแกนิกฟาร์ม กล่าวว่า สำหรับที่ 9ก้าวฟาร์ม ทางวิสาหกิจฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม ได้เข้ามาร่วมพัฒนาคราฟต์โซดากุหลาบ ที่ทาง9ก้าวฟาร์มปลูกด้วยระบบอินทรีย์ มีการจัดครอสสอนคราฟต์โซดาเพื่อสุขภาพ โดยเน้นคราฟต์โซดาบำบัดจากกุหลาบ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามารับการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ในการผลิตคราฟต์โซดาแล้ว ยังได้เข้ามาพักผ่อนภายใน 9ก้าวฟาร์มซึ่งเป็นที่พักเชิงสุขภาพให้ด้วย

 

นอกจากนี้  ได้ผลิตเครื่องดื่มคราฟต์โซดาชุมชนเพื่อสุขภาพ เป็นการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข และเพิ่มคุณค่าที่ดีให้กับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ พะเยา ลำพูน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ด้วยการผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม และต้องการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ให้เป็นวินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ หวังจะสร้างให้เป็นโมเดล เพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน

"9 ก้าวฟาร์ม" นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

Waste โดยใช้ประโยชน์ในทุกส่วนของผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้มากที่สุด โดยนำมาผลิตเป็นเครื่องคราฟต์โซดา เน้นกลุ่มลูกค้าร้านกาแฟ รับไปจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสดใหม่ของการดื่มคราฟต์โซดา ซึ่งปัจจุบันได้มีการผลิตคราฟต์โซดามากกว่า 100 รสชาติ เช่น กุหลาบ มะแขว่น มะม่วง สับปะรด โกโก้ ลิ้นจี่ โดยผลไม้และดอกไม้ที่นำมาผลิตเป็นคราฟต์โซดาจะเน้นผลผลิตที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า จำหน่ายในราคาขวดละ 150-180 บาท โดยสามารถสั่งสินค้าได้ที่วิสาหกิจฮักแป้ออแกนิกฟาร์ม