"เนื้อไก่สด" จ่อขอปรับราคา หลังต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง

"เนื้อไก่สด" จ่อขอปรับราคา หลังต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ่อขอปรับราคาเนื้อไก่สด หลังต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งวอนรัฐบาลเลิกตรึงราคา

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณ ผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ได้ตรึงราคาขายภายในประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด แต่ขณะนี้เริ่มแบกรับไม่ไหว และได้พยายามที่จะขอปรับราคาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับราคาข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ขณะนี้พุ่งสูงถึง 13 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนกากถั่วที่ขยับขึ้นถึง 22.80 บาทต่อ ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ปรับราคาขายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม

 

โดยสิ่งที่อยากแนะนำรัฐบาลก็คือ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพ รวมทั้งการเปิดทางให้ผู้ประกอบการในภาคเกษตรปศุสัตว์ได้นำเข้าวัตถุดิบอย่างเสรี เพราะผู้ประกอบการย่อมมีความรู้ ความสามารถในการสรรหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูกได้ดีกว่า และสามารถผลิตสินค้าป้อนตลาดได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

โดยล่าสุดขณะนี้จำเป็นต้องปรับราคาไก่หน้าฟาร์ม เป็น 42 บาทต่อกิโลกรัม จากเดือนมกราคม 2565 ที่ราคา 39 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรไม่ขาดทุน

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ราคาเนื้อไก่และชิ้นส่วนต่างๆ ในตลาดสด ณ วันที่ 28 เม.ย. 65 ไก่ทั้งตัวเฉลี่ยต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 75 บาท อกไก่ 85 บาท น่องไก่ 65 บาท ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์