คุมเข้มแนวชายแดนไทย- มาเลย์ เปิดด่านวันแรก

คุมเข้มแนวชายแดนไทย- มาเลย์ เปิดด่านวันแรก

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนตามแนวลำน้ำ ตรวจพื้นที่ ความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดน สั่งคุมเข้มเพิ่มมาตรการตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเปิดด่านวันแรก 1 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายอ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่

วันนี้ (1 พ.ค. 65) ที่ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ ลาดตระเวนทางน้ำตรวจสอบพื้นที่ ที่จะดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน (การสร้างรั้วชายแดน) ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียตามแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย

 

ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ตลอดจนลงพื้นที่พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และ มอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปมอบให้แก่ พี่น้องไทยมุสลิมไว้ใช้การละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี พันเอก จตุพร ธานีพัฒน์ รองผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน , นายพัลลภ สะเเลเเม กำนัน , นางสาว ยูรีซา หะยีบากา ผู้ใหญ่บ้าน, นาย เจะดาโอะ สือนิ โต๊ะอิหม่าม และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมสำหรับ การเปิดด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย รับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นวันแรก ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (โควิด - 19) มีมติเห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย การผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป พี่น้องประชาชนสัญชาติไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยต้องปฎิบัติตามการมาตราการ ศบค. กำหนด

 

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ชุดป้องกันชายแดน และชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน ทั้งทางน้ำและทางบก ตลอดระยะทางกว่า 453 กิโลเมตร ได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 3 ประการในการป้องกันชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบและการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนนั้น ยังคงต้องตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตามนโยบายในการที่จะสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การขนสินค้าหนีภาษี อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเป็นการป้องกัน สะกัดกั้น การกระทำผิดตามแนวชายแดน โดยที่ผ่านมาประเทศทั้งสองฝ่ายไทย และมาเลเซียได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะทำคู่ขนานไปกับความมั่นคงปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบความห่วงใย มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับ กำลังพลชุดปฎิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป