ศูนย์ฯบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม3-4 "ไฟเซอร์"

ศูนย์ฯบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม3-4 "ไฟเซอร์"

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็มที่3 และ 4 เป็น "ไฟเซอร์" (Pfizer) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็มที่ 3 และเข็ม 4 ชนิดวัคซีน "ไฟเซอร์" (Pfizer) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความรวดเร็วในวันที่มารับบริการตรงวันนัดหมาย ตรงสู่จุดฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม 3

  • สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
  • สำหรับผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

ลงทะเบียนจองคิวฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม 4

  • สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

หมายเหตุ

1. สูตรการฉีดและระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

2. ในวันมารับบริการ สามารถเลือกฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้

3. จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

4. “คนเดิมบางซื่อ” ศูนย์ฯได้ทยอยนัดอัตโนมัติ

ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดได้ด้วยตนเองผ่าน แอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” และมารับบริการตามวันเวลานัดในแอพฯ หรือหลังจากวันนัด

5. ท่านที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

สามารถ walk in มารับบริการวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มขั้นตอนรอการลงทะเบียน ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยมากกว่าการจองคิวล่วงหน้าและมาตามวันนัด

 

ศูนย์ฯบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" เข็ม3-4 "ไฟเซอร์"