ข่าวดี ! จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามวันนี้

ข่าวดี ! จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามวันนี้

จีนเปิดทุกด่านครบแล้ววันนี้ ! “อลงกรณ์” เผยข่าวดี จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียงขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามแล้ววันนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ (29 เม.ย.) ว่า วันนี้มีข่าวดีสำหรับชาวสวน "ทุเรียน" และผลไม้ไทย

โดยจีนเปิดด่านนำเข้าครบทุกด่านแล้ว ล่าสุดสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร กว่างโจวรายงานว่า จีนได้เปิดด่านนำเข้า "ทุเรียน" และผลไม้ไทยในวันนี้อีกด่านหนึ่ง คือ ด่านรถไฟผิงเสียงบริเวณพรมแดน "จีน-เวียดนาม" ซึ่งจะช่วยกระจายการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยไปตลาดจีนได้มากขึ้น

ข่าวดี ! จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“ขณะนี้จีนได้เปิดด่านทางบกที่เป็นด่านหลักครบทุกด่านสำหรับนำเข้า ทุเรียน และผลไม้ไทยได้แก่ ด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง ด่านโม่ฮานและด่านรถไฟผิงเสียง นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวสวนทุเรียน และผลไม้ของไทย อย่างไรก็ดีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลอย่าให้มีการปนเปื้อนโควิดและทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด” นายอลงกรณ์ กล่าว

ข่าวดี ! จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามวันนี้

ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านนำเข้าผลไม้ในเขตปกครองตนเองกว่างซี เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวดี ! จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง ขน "ทุเรียน" ไทยผ่านเวียดนามวันนี้