สระแก้วเตรียมเปิดด่านเต็มรูปแบบ 1 พ.ค.นี้ คาดเศรษฐกิจชายแดนจะดีขึ้น

สระแก้วเตรียมเปิดด่านเต็มรูปแบบ 1 พ.ค.65 นี้ รองรับการเปิดประเทศตามประเทศเพื่อนบ้าน คาดเศรษฐกิจและการค้าขายชายแดนจะดีขึ้นเป็นปกติ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อสรุปข้อมูลแนวทางและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 กรณีผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักรเฉพาะการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 11) ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก ตามหนังสือของ ศบค.ชุดใหญ่และกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 เม.ย.65 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเปิดด่านผ่านแดนถาวรทางบก จ.สระแก้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป แบบเต็มรูปแบบ โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ไม่พบเชื้อ สามารถเดิทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัว หากพบเชื้อให้ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด ต้องตรวจหาเชื้อ และกักตัว 5 วัน หากพบเชื้อให้ส่งรักษาตามสิทธิ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยเฉพาะชาวกัมพูชาและสัญชาติอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เดินทางแบบระยะยาว พำนักในไทยมากกว่า 3 วัน ต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด มีเอกสารการลงทะเบียน หนังสือเดินทาง ครบถ้วน และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยสามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร ,ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass มีหนังสือเดินทาง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ไม่มีเชื้อ สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยต้องกักตัว 5 วัน หากพบเชื้อส่งรักษาตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรม หรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจด้วย RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.ว่าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัว และสามารถเดินทางไปได้ทั่วราชอาณาจักร ขณะเดียวกัน ผู้ที่เดินทางแบบระยะสั้น พำนักอยู่ไทยไม่เกิน 3 วัน ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียน ฉีดวัคซีนครบกำหนด ใช้หนังสือผ่านแดนบอร์ดเดอร์พาส และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เปิดให้คนกัมพูชาที่พาสสปอร์ตหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค.65 เข้าประทับตรา เพื่ออยู่ในประเทศได้อีก 30 วัน จำนวนประมาณ 100 คน ส่วนการเดินทางของรถยนต์ขนส่งยังคงเป็นไปตามปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดด่านแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ไว้แล้ว ขณะที่ บริเวณตลาดการค้าชายแดนและตลาดโรงเกลือ บริเวณใกล้กับด้านหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาได้จัดเตรียมสินค้าและนำสินค้ามาจัดเตรียมไว้เพิ่มเติม เพื่อรับการเปิดด่านในสัปดาห์หน้า โดยแม่ค้าชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ บอกว่า ดีใจที่จะได้กลับบ้าน เชื่อว่า เมื่อเปิดด่านแล้ว จะมีลูกค้ามาซื้อขายสินค้ามากขึ้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะโทรมาถามว่า ด่านเปิดแล้วหรือยัง อีกทั้งเชื่อว่า จะสามารถค้าขายได้ดีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาแน่นอน

ขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอำเภออรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ทหารพรานฯ ทพ.13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันปัญหาการลักลอบนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาจำหน่ายภายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ โดยก่อนหน้านี้สามารถจับกุมได้จำนวนหนึ่งในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ รวมทั้งปัญหาการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน จ.สระแก้ว และกองกำลังบูรพา สามารถจับกุมแรงงานกัมพูชาได้เกือบ 1,000 คน ขณะลักลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งมีการพักคอยรอข้ามแดนฝั่งกัมพูชา และถูกเจ้าหน้าที่ ตชด.กัมพูชา จับกุมจำนวนหนึ่ง

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ที่ประชุมสรุปว่า จะมีการเปิดจุดผ่านแดนทางบกแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ค.65 นี้ โดยจะเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทย เหมือนกับเปิดด่านปกติในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดฯ ซึ่งไม่ต้องไปกั๊กอะไรกันแล้ว ในเมื่อเราทำแล้วก็ต้องทำให้เต็มรูปแบบ เพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่ง 3 ปีที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย เราก็อยากให้สภาพที่กลับมาคึกคักอย่างเดิม เพราะค่าใช้จ่ายเราก็ไม่มีปัญหาอะไร โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว คงกลับเข้ามาทางนี้อยู่แล้ว ซึ่งข้อจำกัดสำหรับคนที่เข้ามาในประเทศ ต้องมีการฉีดยาครบตามที่กำหนด ถ้าไม่ฉีดเราจะไม่ให้เข้า มีการตรวจ ATK ให้เรียบร้อย และเข้ามาได้ 3 วัน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค่าในตลาดโรงเกลือ ส่วนคนไทยที่จะไปกัมพูชาไม่น่ามีปัญหา เพราะกัมพูชาไม่ได้ตรวจอะไร แค่มีใบฉีดวัคซีนเท่านั้น ขณะที่เท่าที่ทราบทางราชการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สาธารณสุข และฝ่ายความมั่นคง มีความพร้อมอยู่แล้ว ไม่น่ามีปัญหาอะไร คิดว่า เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นแน่นอน ประเทศเพื่อนบ้านได้ไปมาหาสู่กันใช้ชีวิตปกติ

"โรคนี้จริง ๆ แล้วถ้าเรามัวแต่ไม่ทำอะไร ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลา เหมือนกับไข้หวัดชนิดหนึ่งที่เคยพูดไว้ แต่ละประเทศก็ยอมเปิด ยกเว้นทางจีน ส่วนสิงค์โปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เปิดประเทศกันหมดแล้ว ซึ่งไทยเรากำลังตามเขาไปอยู่ ส่วนเศรษฐกิจที่ซบเซายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอย่างไร แต่เราพยายามจะทำให้ดีขึ้น แต่เดิมธุรกิจตลาดโรงเกลือสามารถค้าขายได้วันละ 100 ล้าน หลังจากปิดด่านทั้งหมดเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 10 แย่ลง คนก็ตกงานไม่มีงานทำ ดังนั้น หลังเปิดประเทศเชื่อว่าจะดีขึ้นแน่นอน ทุกคนก็ดีใจที่ได้เปิดตรงนี้ เพราะเราไม่ต้องไปกลัวมันแล้วโรคนี้ " ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว