ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง” สั่งโอนหุ้น 19 บริษัท-ที่ดิน แก่พี่น้องในตระกูลโตทับเที่ยงทั้ง 10 คน คนละ 1 ส่วน

วันนี้(28 เมษายน 2565) นายสุธรรม โตทับเที่ยงและครอบครัว พร้อมนายสมศักดิ์ โตรักษา ทนายความ แถลงข่าวสรุปผลคำพิพากษาของศาลในธุรกิจของครอบครัวหรือกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง” 

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”

โดย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง 6 คน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัททั้ง 19 บริษัทไว้แทนกงสี ซึ่งบริษัทกงสีทั้ง 19 บริษัท โอนหุ้นในบริษัทให้ นายสุธรรม โตทับเที่ยง กับพวกรวม 9 คน ได้แก่

  1. นางสาวจุรี โตทับเที่ยง
  2. นางจุฬา หวังศิริเลิศ
  3. นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์
  4. นายสลิล โตทับเที่ยง
  5. นางสาวสุนีย์ โตทับเที่ยง
  6. นางสาวศิริพร โตทับเที่ยง
  7. นายเสริมสันต์ สินสุข
  8. นายไกรลาภ โตทับเที่ยง
  9. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

คนละ 1 ส่วน ใน 10 ส่วน ของหุ้นแต่ละบริษัท และให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 ถึงจำเลยที่ 6 โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9 และจำเลยที่ 1 คนละหนึ่งส่วนใน 10 ส่วน

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”

ศาลอุทธรณ์พิพากษา


1. ให้จำเลยทั้ง 6 โอนหุ้นในบริษัททั้ง 19 บริษัทให้แก่โจทก์ทั้งเก้าและจำเลยที่หนึ่งคนละ 1 ใน 10 ส่วนเท่าๆกันเท่านั้นไม่มีการชำระเงินแทนหุ้น
2. ศาลอุทธรณ์เห็นว่าถึงแม้ที่ดินดังกล่าวจะนำเงินของบริษัทกงสีมาซื้อ แต่ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 ถึงจำเลยที่ 6 โดยใส่ชื่อแทนบริษัทกงสี แต่บริษัทกงสีเจ้าของเงินไม่ได้ร่วมฟ้องมาด้วย จึงให้ยกคำขอที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้ง 9 และจำเลยที่ 1 มาแบ่งกันคนละ 1 ใน 10 ส่วน

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”

 

ทั้งนี้ ศาลฎีกาพิพากษาในส่วนของหุ้นในบริษัททั้ง 19 บริษัทโดยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และในส่วนของที่ดินให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยศาลฎีกาได้พิพากษายืน

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง” ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง” ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น คดีกงสี “ตระกูลโตทับเที่ยง”