"อุณหภูมิวันนี้" ปภ.เตือน 9 จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

"อุณหภูมิวันนี้" ปภ.เตือน 9 จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. พื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด และคุณภาพอากาศ (PM 2.5) โดย กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน "อุณหภูมิวันนี้" สูงสุดอยู่ที่ 39-42 องศา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. พื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อนจัด และคุณภาพอากาศ (PM 2.5) โดย กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน "อุณหภูมิวันนี้" ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สูงสุดอยู่ที่ 39-42 องศาเซลเซียส

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิวันนี้ เช็ก 3 ภาค - กทม.และปริมณฑลสูงสุด 39-42 องศา

- "พายุฤดูร้อน" ฉบับ 2 อุตุฯเตือน 4 ภาค - กทม.ปริมณฑลเจอฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

 

พื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

 

พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด

ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ แม่สะเรียง) ลำพูน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) ตาก (อ.เมืองฯ สามเงา) สุโขทัย (อ.ศรีสำโรง) และกำแพงเพชร (อ.เมืองฯ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.มหาสารคาม (อ.เมืองฯ)

ภาคกลาง : จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ) และกาญจนบุรี (อ.เมืองฯ)

 

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาคเหนือ : จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย) แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ) และน่าน (อ.เมืองฯ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ)

 

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke) ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

 

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 

"อุณหภูมิวันนี้" ปภ.เตือน 9 จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

 

"อุณหภูมิวันนี้" ปภ.เตือน 9 จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

 

ขณะที่ "กรมอุตุนิยมวิทยา" พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิวันนี้ 

 

ภาคเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 36-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ภาคกลาง : อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส , อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.