สภาพอากาศแปรปรวน 28-30 เม.ย. เตือนทุกภาคเจอพายุฝน ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ ฤดูฝน

สภาพอากาศแปรปรวน 28-30 เม.ย. เตือนทุกภาคเจอพายุฝน ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ ฤดูฝน

อุตุฯเตือน "สภาพอากาศแปรปรวน" มีพายุฝนฟ้าคะนองทุกภาค เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก "ฤดูร้อน" เข้าสู่ "ฤดูฝน" วันที่ 28-30 เม.ย. 65

ตามที่มีการเตือนเรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา เผย "สภาพอากาศแปรปรวน" มีพายุฝนฟ้าคะนองทุกภาค เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก "ฤดูร้อน" เข้าสู่ "ฤดูฝน" วันที่ 28-30 เม.ย. 65 โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน "สภาพอากาศแปรปรวน" ทุกภาคมีพายุฝนฟ้าคะนอง ว่า ในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

 

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

 

ส่วนในช่วงวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมี "พายุฤดูร้อน" เกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

 

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.earthquake.tmd.go.th และ www.tmd.go.th หรือโทร สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สภาพอากาศแปรปรวน 28-30 เม.ย. เตือนทุกภาคเจอพายุฝน ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ ฤดูฝน