มจร.จัดกิจกรรมพระราชสดุดีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรฯ"

มจร.จัดกิจกรรมพระราชสดุดีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรฯ"

มจร. จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช พระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน ทรงพระแสงงอง้าว และพระมาลา สะพานดาบสองมือ ประดิษฐาน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติไทย 

25 เม.ย.2565 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มจร.)จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เป็นประธานจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน ทรงพระแสงงอง้าว และพระมาลา สะพานดาบสองมือ ประดิษฐาน เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติไทย 

 

มจร.จัดกิจกรรมพระราชสดุดีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรฯ"

จึงได้จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช พระบรมรูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนเรศวร

มจร.จัดกิจกรรมพระราชสดุดีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรฯ"

และได้รับเกียรติ จาก พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ บางส่วนเข้าร่วมงานดังกล่าว

มจร.จัดกิจกรรมพระราชสดุดีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป "สมเด็จพระนเรศวรฯ"

โดยภายในงานได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมมีการตรวจATK ก่อนร่วมงานและจำกัดบุคคลร่วมงานเป็นอย่างดี