"เกษตรกร" เฮ! เร่งเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือนนี้ เช็กเลยอะไรบ้าง

"เกษตรกร" เฮ! เร่งเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือนนี้ เช็กเลยอะไรบ้าง

เช็กอัปเดต "เกษตรกร" เฮ! เร่งเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือนนี้ ตรวจสอบในพื้นที่ตนเองด่วน เช็กเลยจะได้อะไรบ้าง

ติดตาม เช็กอัปเดตล่าสุด "เกษตรกร" เฮ! เร่งเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือนนี้ ตรวจสอบในพื้นที่ตนเองด่วน ซึ่งมีรายงานจากพื้นที่ว่า เจ้าหน้าที่รัฐได้เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามที่เคยลงทะเบียนความเดือดร้อนไว้นั้น

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2565 กำชับคณะทำงานแก้ปัญหาหนี้สินให้เร่งสำรวจ ความต้องการตามข้อเรียกร้องของสมาชิกอีก 18 จังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตร ดังนี้

  • การจัดสรรที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงว่าง
  • การส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
  • การจัดหาแหล่งน้ำทั้งบนดินใต้ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร "เกษตรกร" เฮ! เร่งเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือนนี้ เช็กเลยอะไรบ้าง  
  • การดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่นำร่องก่อนขั้นต้น 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ,จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบุรี โดยจะมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ

 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาให้แก่ สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย 

  1. คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ 
  2. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร 
  4. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ 

ในการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 4 คณะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานและนำข้อมูลกลับมาพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชน และเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไปแล้วกว่า 7,000 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ การชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายในการถือครองที่ดินพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีการบุกรุก ,การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรค้างชำระเช่าซื้อที่ดินทำกิน ทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาแล้วโดย ธอส.และธนาคารอื่นๆของรัฐ