"บิ๊กป้อม" เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือน เม.ย.นี้

"บิ๊กป้อม" เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 18 จังหวัด ภายในเดือน เม.ย.นี้

"พล.อ.ประวิตร"  พอใจผลคืบหน้า ประชุม ติดตามแก้ปัญหาข้อเรียกร้อง “สอส.ปชช.4ภาค” สั่งขับเคลื่อนต่อเนื่อง เร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาลดความเดือดร้อน เกษตรกร ทุกพื้นที่ ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด

 25 เม.ย.2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)และสภาประชาชน 4ภาค ครั้งที่1/2565  ณ ห้องประชุม มูลนิธิป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ยังได้กำชับคณะทำงานแก้ปัญหาหนี้สินให้เร่งสำรวจ ความต้องการตามข้อเรียกร้องของสมาชิกอีก 18จังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายใน เม.ย.65 เพื่อเร่งช่วยเหลือต่อไปด้วย รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงว่าง และการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

พร้อมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำทั้งบนดินใต้ดิน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่นำร่องก่อนขั้นต้น 3จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา ,จ.ลพบุรี และจ.เพชรบุรี โดยจะมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

โดยพลเอกประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ,คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ตามข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชน กระทั่งมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ อย่างไรก็ตามยังคงต้องเร่งบูรณาการทำงาน อย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน/เกษตรกร และต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ข้อยุติ ทุกข้อเรียกร้องโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาให้แก่สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)และสภาประชาชน 4ภาค ซึ่งประกอบด้วย 1)คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ 2)คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 3)คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร และ 4)คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ทั้งระบบ ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 4คณะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานและนำข้อมูลกลับมาพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชน และเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ การชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายในการถือครองที่ดินพื้นที่ ส.ป.ก.ที่มีการบุกรุก ,การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรค้างชำระเช่าซื้อที่ดินทำกิน ทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาแล้วโดย ธอส.และธนาคารอื่นๆของรัฐ โดยมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ไปแล้วกว่า7,000 ราย