"คุณภาพอากาศ" วันนี้ประเทศไทย “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน อากาศดีมาก

"คุณภาพอากาศ" วันนี้ประเทศไทย “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน อากาศดีมาก

GISTDA เผย "คุณภาพอากาศ" วันนี้ประเทศไทย “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน อากาศดีมาก ขณะที่จุดความร้อนทั้งประเทศ 278 จุด

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วานนี้ (23 เม.ย.65) "คุณภาพอากาศ" พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 278 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 99 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 84 จุด พื้นที่เขตสปก. 34 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 30 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 22 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

  1. แม่ฮ่องสอน 49 จุด
  2. ตาก 22 จุด
  3. สุพรรณบุรี 20 จุด

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเริ่มกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่พบมากในบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ยังคงพบจุดความร้อนเกิดขึ้นเล็กน้อยเหมือนหลายวันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 14,969 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,164 จุด และภาคกลาง 9,410 จุด ตามลำดับ

"คุณภาพอากาศ" วันนี้ประเทศไทย “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน อากาศดีมาก

ส่วนเช้านี้เวลา 10.00 น. ภาคเหนือมีฝุ่นเพิ่มขึ้นจากวานก่อนเล็กน้อย นำโดยจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก "PM2.5" อยู่ที่ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภูมิภาคอื่นๆ โดยรวมมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

"คุณภาพอากาศ" วันนี้ประเทศไทย “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน อากาศดีมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง ซึ่งวานนี้พบ 1,777 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 436 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย 278 จุด ตามลำดับ

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย 

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่