กรมชลฯตั้งเป้า ’จ้าง’ แรงงาน 7.5 หมื่นคน

กรมชลประทาน ระบุ โครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้วงเงิน 4,465 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ 75,000 คน

อธิบดีกรมชลประทาน ประพิศ จันทร์มา ระบุ ในปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้วงเงิน 4,465 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ 75,000 คน ระยะเวลาการจ้าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 8,700 – 87,000 บาท/คน