กทม.เตรียมกระจายยา "แพกซ์โลวิด" พร้อมเคาะแผนจ่ายยารักษาผู้ป่วย"โควิด"

กทม.เตรียมกระจายยา "แพกซ์โลวิด" พร้อมเคาะแผนจ่ายยารักษาผู้ป่วย"โควิด"

กทม.เตรียมกระจายยา "แพกซ์โลวิด" พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติจ่ายยารักษากลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

วันที่ 20 เม.ย. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมกระจายยาแพกซ์โลวิดไปยังโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด และการสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิด ว่า สำนักการแพทย์ เตรียมรับมอบยาแพกซ์โลวิดที่จะได้จัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และพร้อมกระจายยาไปยังโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิด ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาตัวใหม่ที่กำลังจะนำมาใช้ คือ ยาแพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสชนิดเม็ด สำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง สามารถลดความเสี่ยงการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ถึง 88% โดยผู้ป่วยโควิดที่เหมาะกับยาแพกซ์โลวิด คือ ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายต่ำ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ ได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิดชนิดต่างๆ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ให้เป็นไปตามคำแนะนำและข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่กรมการแพทย์ สธ.กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยโควิด ซึ่งดำเนินแนวทางการรักษา คือ ผู้ป่วยต้องรับประทานยาครั้งละ 3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ห้ามใช้กับผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ผู้ที่การทำงานของตับหรือไตบกพร่อง การเลือกใช้ยาแพกซ์โลวิดจะให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับยาทุกคน กลุ่มอาการดีไม่มีความเสี่ยงพิจารณาให้ยาตามอาการ เช่น ฟ้าทะลายโจรหรือฟาวิพิราเวียร์

พญ.วันทนีย์ กล่าวด้วยวา กระทรวงสาธารณสุข รับมอบยาแพกซ์โลวิด จากบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนการจัดซื้อ 50,000 คอร์สการรักษา รวม 1.5 ล้านเม็ด ซึ่งยาดังกล่าวกำหนดทยอยส่งมอบจนครบภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นหน่วยจัดเก็บและกระจายยา โดยยาแพกซ์โลวิดที่จัดซื้อถือครั้งนี้เบื้องต้นถือว่ามีจำนวนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นสามารถจัดซื้อเพิ่มได้ ซึ่งการจ่ายยาแต่ละชนิดขึ้นกับอาการและดุลพินิจของแพทย์โดยเบื้องต้นจะกระจายยาไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นผู้พิจารณากระจายยา การใช้ยาจะเป็นไปตามคำแนะนำของกรมการแพทย์และข้อบ่งชี้ในการใช้ยา 

"เบื้องต้นจะให้ยากับคนไข้สูงอายุ มีโรคร่วม และเริ่มมีอาการ หรืออาการปานกลาง โดยยาแพกซ์โลวิดเป็นยาต้านไวรัสชนิดเม็ด  ใช้รับประทาน กลุ่มที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คือ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมผู้ที่การทำงานของตับ หรือไตบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ใช้ยาบางชนิดที่อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน การพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิดจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยโควิด" พญ.วันทนีย์ ระบุ