นักวิชาการ ชี้ "ไส้เดือน" อพยพมีโอกาสเกิด "น้ำท่วม"

นักวิชาการ ชี้ "ไส้เดือน" อพยพมีโอกาสเกิด "น้ำท่วม"

นักวิชาการ ชี้ "ไส้เดือน" อพยพมีโอกาสเกิด "น้ำท่วม" หรือหนีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ระบุเคยเกิดเหตุการณ์ไส้เดือนอพยพจำนวนมากในพื้นที่เชียงใหม่ และพะเยา ชี้เป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ศ.ดร.อานัฐ  ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ "ไส้เดือน" มาตั้งแต่เมื่อปี 2540 ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของ "ไส้เดือน" เป็นอย่างดี จากกรณีที่มีการแชร์ภาพไส้เดือนโผล่จากดินขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และมีความกังวลว่าอาจจะเกิด "น้ำท่วม" ในพื้นที่ที่พบไส้เดือนเป็นจำนวนมากนั้น

 

สำหรับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น แยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ไส้เดือนหายใจไม่ออกจากในบริเวณที่อยู่อาศัยตรงจุดนั้น มีน้ำมากไป หรือ มีน้ำน้อยไป เนื่องจากไส้เดือนเป็นสัตว์ที่รับรู้ความรู้สึกผ่านทางผิวหนัง ซึ่งสามารถรับรู้ความชุ่มชื้นของดินได้เป็นอย่างดีจึงใช้เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ หรือการอพยพของไส้เดือน โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว มักจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

นักวิชาการ ชี้ "ไส้เดือน" อพยพมีโอกาสเกิด "น้ำท่วม"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ส่วนการที่ "ไส้เดือน" มีการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมาก อาจเป็นไปได้ว่าไส้เดือนหนีน้ำที่กำลังจะมา หรือ หนีอากาศหนาวไปยังพื้นที่ที่อุ่นกว่า ส่วนใหญ่พบได้บริเวณยอดดอย ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เคยพบที่บริเวณดอยอ่างขาง อ.ฝาง  ที่ อ.แม่แตง และ ที่ ภูลังกา จ.พะเยา ซึ่งเคยพบการอพยพของ "ไส้เดือน" เป็นจำนวนมาก ในครั้งนั้นเกิดจากอุณหภูมิที่ลดต่ำแบบฉับพลัน จึงอพยพไปหาพื้นที่ที่อุ่นกว่า

อย่างไรก็ตาม การอพยพของ "ไส้เดือน" ยังอาจเกิดจากน้ำในดินมีมากเกินไป ไส้เดือนหนีน้ำขึ้นมาก่อนที่จะกลับลงไปเมื่อน้ำลดลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่า ทำให้ประชาชนไม่ได้พบเจอกับปรากฎการณ์การอพยพของไส้เดือน

นักวิชาการ ชี้ "ไส้เดือน" อพยพมีโอกาสเกิด "น้ำท่วม"

ส่วนการอพยพที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ "น้ำท่วม" ใหญ่ล่วงหน้าหรือไม่นั้น อาจจะมีความเป็นไปได้ เนื่องจากไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อธรรมชาติ ฝนตกน้ำท่วม หรือ อากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ไส้เดือนจะสัมผัสรู้ได้ก่อน เมื่อสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมจะพยายามอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสัญญาณบอกเหตุนี้อาจไม่ใช่น้ำท่วมเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญที่มีผลกระทบต่อไส้เดือน หรืออาจจะเพราะในช่วงนั้นมีน้ำในดินมากเกินไปไส้เดือนจะอพยพขึ้นมาก่อนที่จะกลับลงไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ