'โรงเรียนนักเดินป่า' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

'โรงเรียนนักเดินป่า' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

ทำความรู้จัก "โรงเรียนนักเดินป่า" บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น มนต์เสน่ห์บนผืนป่า เรื่องราวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา เรียนรู้วิชาการเดินป่า สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งต่อวัฒนธรรมการเดินป่าที่ถูกต้อง

ชวนนักท่องเที่ยว ผู้หลงไหลธรรมชาติการเดินป่าสัมผัส "โรงเรียนนักเดินป่า" บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น มนต์เสน่ห์บนผืนป่า บอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติ ธรณี และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา เรียนรู้วิชาการเดินป่า สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งต่อวัฒนธรรมการเดินป่าที่ถูกต้อง 

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

ทำความรู้จักโรงเรียนนักเดินป่า 

โรงเรียนนักเดินป่า” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 มกราคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

มีเป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาการเดินป่า และสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งต่อวัฒนธรรมการเดินป่าที่ถูกต้องให้กับผู้คนที่สนใจ 

ที่ผ่านมีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 12 รุ่น มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรรวมกว่า 360 คน ไม่รวมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และกลุ่มชุมชนผู้นำเที่ยว อีกกว่า 300 คน 

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 • ระดับต้น มุ่งเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นฐาน 
 • ระดับกลาง มุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ชีวิตในป่า 
 • ระดับสูงหรือขั้นจริยธรรม เรียนรู้ทักษะเดินป่าขั้นสูง สามารถถ่ายทอดความรู้แก้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

ในปี 2024 นี้ โรงเรียนนักเดินป่า ขยายผลมายังอุทยานแห่งชาติน้ำพอง โดยจะเปิดหลักสูตรขั้นต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม และขั้นกลางในเดือนกันยายน 2567

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

เสน่ห์ของโรงเรียนนักเดินป่า

นอกจากหลักสูตรจะน่าสนใจแล้ว เสน่ห์ของโรงเรียนนักเดินป่า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง คือ เรื่องราวของธรรมชาติ ธรณี และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา

ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความสุข ความรู้ ความประทับใจ และมิตรภาพจากเพื่อนร่วมทาง คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร (ศิษย์เก่าโรงเรียนนักเดินป่า) 

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “โรงเรียนนักเดินป่า” ซึ่งจะเปิดให้สมัครรุ่นที่ 1 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน และจัดกิจกรรมช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับภารกิจของเจ้าหน้าที่)

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

ขั้นต้นการสมัคร

 • เรียนและทดสอบออนไลน์ในเว็ปไซค์ nationalparkoutdoor-edu.com ห้องเรียนโรงเรียนนักเดินป่า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เส้นทางผาสวรรค์ (ปัจจุบันกำลังจัดทำระบบ ซึ่งเปิดให้สมัครเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)
 • สมัครเรียน (ตามรุ่น) ผ่านระบบ Google Form ซึ่งจะประกาศในเพจอุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเพจโรงเรียนนักเดินป่า Outdoor Education โดยต้องแนบใบรับรอง Certificate ซึ่งจะได้รับหลังเรียนจบและทดสอบผ่านแล้ว รับรุ่นละ 20 คนเท่านั้น 
 • นัดหมายนักเดินป่า ในวันกิจกรรมพบกันที่ลานนับดาว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ระยะเวลากิจกรรม 3 วัน 2 คืน (เดินป่า 2 วัน 1 คืน) ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร

สำหรับคู่มือการสมัคร กำหนดการ รวมถึงวันเปิดรับสมัคร อุทยานแห่งชาติน้ำพอง แจ้งว่าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเพจอุทยานแห่งชาติน้ำพอง 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นพ.4 (หินช้างสี) อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ร่วมกันเข้าสำรวจพื้นที่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สำรวจพบร่องรอยคล้ายภาพเขียนสีโบราณก่อนหน้านี้ จำนวน 5 จุด 

ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่าเป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์จริง เป็นการค้นพบใหม่ล่าสุด แหล่งภาพเขียนสีแห่งใหม่ของประเทศไทย ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งมีอยู่จำนวน 5 แหล่ง ดังนี้

 • เพิงหินหัวคำเมย
 • เพิงหินแมงตุ้มนม
 • เพิงหินสองสาว
 • เพิงหินหลุบป่าเป้า
 • เพิงหินวัดหินก้อนทั่ง

เบื้องต้นได้กำหนดอายุไว้ประมาณ 4000 - 1500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์

 

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

\'โรงเรียนนักเดินป่า\' บนอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เรื่องราวธรรมชาติที่น่าค้นหา

 

อ้างอิง-ภาพ : อุทยานแห่งชาติน้ำพอง - Namphong National Park