พิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน 'วันวิสาขบูชา 2567' กทม. และทั่วประเทศ

พิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน 'วันวิสาขบูชา 2567' กทม. และทั่วประเทศ

เปิดพิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน 'วันวิสาขบูชา 2567' วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กทม. และทั่วประเทศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

เปิดพิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน 'วันวิสาขบูชา 2567' กทม. และทั่วประเทศ 

สำหรับ วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพุทธเจ้า คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

พิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน \'วันวิสาขบูชา 2567\' กทม. และทั่วประเทศ

พิกัดงานวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม 2567

กรุงเทพและปริมณฑล

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 • วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 • วัดทองสุทธาราม กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
 • วัดดีดวด กรุงเทพฯ
 • วัดสวนแก้ว นนทบุรี
 • วัดสังฆทาน นนทบุรี
 • วัดกก ปทุมธานี
 • สถานปฏิบัติธรรมกัลยาณกิตติคุณ (สาขาวัดศรีชมพู) ปทุมธานี
 • วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
 • วัดจากแดง สมุทรปราการ
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สมุทรปราการ

พิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน \'วันวิสาขบูชา 2567\' กทม. และทั่วประเทศ

ภาคกลาง

 • พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ลพบุรี
 • วัดตาลเอน อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
 • วัดนางเล่ว อ.ไชโย อ่างทอง
 • วัดกลาง อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี
 • วัดสามพวง ต.ศรีคีรีมาศ จ.สุโขทัย
 • วัดบ้านห้วยใหญ่ ต.นาป่า อ.เมือง เพชรบูรณ์
 • วัดทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
 • วัดหนองย่ากล่อม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

ภาคเหนือ

 • พิธีเวียนเทียนตะคัน วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 51 : 22 - 24 พฤษภาคม 2567
 • วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา
 • ลานธรรมพระเจ้าทันใจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ เชียงราย
 • วัดพระธาตุเจ้าหลวงเทิง (ม่อนปู่เมา) อ.เทิง เชียงราย
 • วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย
 • วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
   

พิกัด สถานที่จัดงานไหว้พระ เวียนเทียน \'วันวิสาขบูชา 2567\' กทม. และทั่วประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 22-26 พฤษภาคม 2567
 • วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดบ้านกุดแดง ต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
 • วัดศรีปรางค์กู่ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
 • วัดท่าประชุม บ้านดอนดู่ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น
 • วัดป่าบ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 • วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
 • วัดบ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม อุบลราชธานี

ภาคใต้

 • วัดห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • วัดแก่งกระจาน เพชรบุรี
 • วัดธัญญาราม อ.พนม สุราษฎร์ธานี
 • วัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน ตรัง
 • สำนักแม่ชีไทย วิมุตตินันทาอาศรม สงขลา
 • วัดเลียบ บ่อยาง สงขลา