ชวนเที่ยวงาน 'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

ชวนเที่ยวงาน 'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

งานใหญ่ของชาวจ.นนทบุรี ที่จัดขึ้นปีละครั้ง ในงาน 'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์' ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และท่าน้ำนนท์

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และทุกภาคส่วน จัดงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ภายใต้แนวคิด ย้อนรอยวิถีนนท์ ยลสำยชลสองฝั่งเจ้ำพระยำ น้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม -2 เมษายน 2567 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี และท่าน้ำนนท์

 

สมศักดิ์ สาโดด วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี ได้บูรณาการกับสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน

"จัดงานเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีคุณูปการอย่างเอนกอนันต์กับชาวจ.นนทบุรี และประเทศไทย

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

“เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นนทบุรี กิจกรรมในปีนี้แบ่งเป็น 14 สถานีหลัก มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การแสดง แสง สี เสียงพระราชประวัติของรัชกาลที่ 3,

การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงพื้นบ้าน, การแสดงดนตรี, การออกร้านของดีของเด่น จ.นนทบุรี มีขบวนแห่ทางบก ทางน้ำ และการรำเทิดพระเกียรติโดยนางรำ 400 คน"

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญแห่งการรอคอยของชาวนนทบุรี

"เนื่องจากจัดงานปีละหนึ่งครั้ง เลือกวันสำคัญ 31 มีนาคม เป็นวันน้อมรำลึกพระมหาเจษฎาบดินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธีมงานแต่ละปีแตกต่างกันไป ในปีนี้ชื่อว่า ย้อนรอยวิถีนนท์ ยลสายชลสองฝั่งเจ้าพระยา น้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์ มีการแสดงขบวนแห่ของชนชาติ 4 เผ่าพันธุ์ ที่อยู่ในจ.นนทบุรี ไม่ว่า คนไทย, คนจีน, คนไทยรามัญ, คนไทยมุสลิม

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

ในฝั่งของท่าน้ำนนท์ มีขบวนแห่ทางน้ำมาร่วมพิธีเปิดวันนี้ด้วย แสดงออกถึงการเป็นงานวัฒนธรรมของสองฝั่งเจ้าพระยาจริง ๆ

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่งกายชุดผ้าไทยมาเที่ยวย้อนรำลึกรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นนิวาสสถานของพระอัยกาและอัยยิกาของรัชกาลที่ 3 ถ้าไม่มีชุดไทยก็สามารถมาเช่าชุดในงานได้

มีการแสดงอัตลักษณ์ 14 สถานี อยู่ฝั่งอุทยานฯ 13 สถานี อยู่ฝั่งท่าน้ำนนท์อีก 1 สถานี ตลอดงานมีเรือข้ามฟากทั้งสองฝั่ง นี่คือการแสดงพลังและวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ที่อยู่สองฝั่งเจ้าพระยาตลอด 7 วัน  7 คืน"

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

ชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งานปีนี้จัดทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก แล้วก็ฝั่งท่าน้ำนนท์

"ภายในงานมีการประดับประดาแสงไฟที่สวยงาม มีการนำเสนอพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรมของชาวนนทบุรี ทั้งชาวไทยรามัญ ชาวจีน ชาวมุสลิม ชาวไทยพื้นถิ่น ทั้งหมดอยู่หลอมรวมกันอย่างมีความสุข มีความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม จัดขึ้นในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

แนะนำให้มาช่วงเย็น แดดร่มลมตก 17.00 น. มาทานอาหารอร่อย ๆ มาเลือกชิมมาเลือกซื้อสินค้าโอทอป, ชมการแสดงรำวง, การแสดงวัฒนธรรม 

การเดินทางสะดวกสบาย มาด้วยเรือไฟฟ้าจากกทม. ขากลับกลับด้วยรถไฟฟ้า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาสัมผัสวัฒนธรรม และของดี ของอร่อย จ.นนทบุรี ด้วยกัน"

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

ภายในงานจัดกิจกรรมเป็นสถานีต่าง ๆ 14 สถานี ได้แก่

1.สถานีพหุวัฒนธรรม สาธิตหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ คนไทยพื้นถิ่น จีน มุสลิม รามัญ การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สินค้าจากสภาวัฒนธรรม

2.สถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค การเดินแบบผ้าไทย การจำหน่ายสลากกาชาดลุ้นรางวัลใหญ่

3.สถานีเกษตรแฟร์ จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูป การแข่งขันและการประกวดกินกุ้ง การประกวดธิดาเกษตรนนท์ จุดถ่ายภาพจำลองสัตว์ ต้นไม้ ผลไม้เลื่องชื่อของจังหวัด

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

4.สถานี Street Art @ Nonthaburi จัดแสดงแสง สี เสียง ทุ่งแพไฟ ดอกไม้ อุโมงค์ไฟ Street Art กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงเรือที่ท่าน้ำนนท์ ผ่านประตูน้ำคลองอ้อม วัดราษฎร์ประคองธรรม สิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เที่ยวแรกเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป วันละ 4 รอบ

5.สถานีธนาคารชุมชน จัดกิจกรรมธนาคารย้อนยุค ห้คำปรึกษา การแก้ปัญหาหนี้สิน ปรึกษาด้านประกันภัย บริการนวดแผนไทย

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

6.สถานีกินลมชมสะพาน @ OTOP Station จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี ของเด่น ของนนทบุรี กว่า 50 ร้านค้า

7.สถานีอำเภอชวนชิม จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารเด่น อาหารอร่อยจาก 6 อำเภอ จุดบริการถ่ายภาพตู้อัตโนมัติ

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

8.สถานีธงฟ้า Blue Flag @ พาณิชย์นนท์ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ไข่ไก่ น้ำมันพืชปาล์ม น้ำตาลทราย ข้าวหอมมะลิ

9.สถานีพลังงาน จัดแสดงนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ตลาดนัดพลังงาน การแปรรูป สินค้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67

10.สถานีหับเผย by เรือนท่านนท์ จัดแสดงนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

11.สถานีตลาดย้อนยุค ไทย-รามัญ จำลองวิถีชีวิตสมัยรัชกาลที่ 3 จำหน่ายอาหาร โดยเงินพดด้วง แต่งกายย้อนยุค

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

12.สถานีเยือนตลาดพรหมลิขิต จำหน่ายอาหาร สินค้าชุมชน จุดถ่ายภาพเช็คอิน ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม

13.สถานีท้องถิ่นชาวบางกรวย ออกร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางกรวย จำหน่ายอาหารไทย อาหารโบราณ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สินค้า Handmade และจุดเช็คอิน จุดถ่ายภาพอัตลักษณ์เทศบาลเมืองบางกรวย

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

14.สถานีท่าน้ำเมืองนนท์ จำลองงานวัด จำหน่ายอาหาร เครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภค บริโภค จุดถ่ายรูป เช็คอิน การแสดง การประกวด การสาธิต หนังกลางแปลง การชกมวยไทย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้าน, หุ่นเชิดคน, โขน. ลำตัด. การแสดงดนตรี โดย ขุนอิน, เอ๊ะ จิรากร, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง เวลา 18.00 -23.00 น. ณ เวทีกลาง

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

ไฮไลต์ อยู่ที่กิจกรรมรำเทิดพระเกียรติฯ โดยนางรำกว่า 400 คน จาก 6 อำเภอ ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3

ททท. ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ร่วมกับ ซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์แทรเวิล จัดกิจกรรม One Day Trip ล่องเรือ Riva Express เข้าร่วมงาน วันที่ 28-30 มีนาคม 2567 สอบถามโทร. 081 635 3755

งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2567 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 23.00 น ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ต.บางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตัว จอดรถใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์

https://maps.app.goo.gl/VM5xy1rfmhSzvyKz5

- รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีพระนั่งเกล้า มีรถสองแถวให้บริการมาถึงงาน (มีค่าใช้จ่าย)

- รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีกระทรวงสาธารณสุข ต่อรถสาธารณะไปท่าน้ำนนท์

- เรือข้ามฟาก ระหว่างท่าน้ำนนท์ข-ท่าน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ออกทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.

ชวนเที่ยวงาน \'วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา\' วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 67 Cr. Kanok Shokjaratkul

สอบถามได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 02 410 3797-9

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โทร. 02 580 1348 และ www.nonthaburi.m-culture.go.th