มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว

กรมศิลปากร สนองนโยบายรัฐ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ‘ศิลปากรสัญจร’ ครั้งที่ 2 พาชมเมืองโบราณพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควบเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับจองที่นั่งแล้ว

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายให้ กรมศิลปากร ดำเนินโครงการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยว  ในมิติทาง วัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน

กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรม “ศิลปากรสัญจร” ครั้งที่ 1  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.2567 (2 วัน 1 คืน) ในราคาย่อมเยา ได้รับการตอบรับที่ดี 

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว เขาคลังนอก เมืองโบราณศรีเทพ

กรมศิลปากรจึงสานต่อกิจกรรม ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ” เชิญชวนผู้สนใจร่วมทัวร์ไปกับกรมศิลปากรในราคาย่อมเยา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบกองทุนโบราณคดีเพื่อบูรณะโบราณสถานและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ

กิจกรรม ศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เยือนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง ได้แก่ 

  • เมืองโบราณพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว ห้องศิลปะทวารวดี

กิจกรรม ศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ” เริ่มต้นด้วยการสักการะพระพุทธสิหิงค์ และชมห้องจัดแสดงนิทรรศการศิลปะทวารวดีและศิลปะอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา   

ชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และแต่งชุดไทยชมวัดไชยวัฒนารามยามเย็น พร้อมชมการแสดงโขนสุดวิจิตรครั้งประวัติศาสตร์ โขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต 

รุ่งเช้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร และออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย 

โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ รวมทั้งนักโบราณคดีที่ได้ทำงานในแต่ละพื้นที่เป็นมัคคุเทศก์ร่วมให้ความรู้และความเป็นมาของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว วัดไชยวัฒนาราม ยามค่ำ (อยุธยา)

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว โขน โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต 

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว วัดสุวรรณดาราม อยุธยา

มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ ‘ศิลปากรสัญจร’ ต่อยอด Soft Power การท่องเที่ยว

วัดราชบูรณะ

กิจกรรม ศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 ในราคา 5,800 บาท (รวมค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเข้าชม ชุดตักบาตรพระสงฆ์ และค่าบริการชุดไทย) รับจำนวนจำกัด 80 คน

ผู้สนใจจองเข้าร่วมกิจกรรมศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา-ศรีเทพ” และ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาภรณ์ ปัญญารัมย์ โทร. 0 2164 2501 - 2 ต่อ 6008 และ 6010 หรือ โทร. 09 2634 8583