สำรวจประชากร 'นกน้ำ' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

สำรวจประชากร นกน้ำ หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

พาดูนกอพยพ นกประจำถิ่น "นกน้ำ" หลากหลายชนิด บินว่อนทะเลบัวแดง กว่า 21 ชนิด "เป็ดแดง"เยอะสุดกว่า 1,700 ตัว มีสำคัญของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำ กระจายเมล็ดพันธุ์ และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี ออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และสำรวจประชากร "นกน้ำ" ในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยใช้เรือพาดหาง (ลำเล็ก) พบทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น หลากหลายชนิด บินว่อนทะเลบัวแดง รวม 21 ชนิด ประกอบไปด้วย 

  • เป็ดแดง จำนวน 1,753 ตัว 
  • อีโก้ง จำนวน 639 ตัว 
  • นกพริก จำนวน 30 ตัว 
  • เหยี่ยวแดง จำนวน 5 ตัว 
  • เป็ดลาย จำนวน 8 ตัว 
  • กระแตหัวเทา จำนวน 1 ตัว

 

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

สำหรับ "นกน้ำ" เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำ กระจายเมล็ดพันธุ์ และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ 

 

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

 

เราทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลนกน้ำ ด้วยการงดเว้นการล่าสัตว์ ช่วยกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ ไม่รบกวนนก 

สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อทำให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของพวกเขากันต่อไป

 

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด

สำรวจประชากร \'นกน้ำ\' หนองหานกุมภวาปี บินว่อนทะเลบัวแดง 21 ชนิด