1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง ภายใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เกิดขึ้นเฉพาะช่วงกลาง เดือนธันวาคม ยาวไปถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี และปีนี้สามารถชมได้เวลา 17.00 – 17.20 น. ของทุกวัน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : Royal Park Rajapruek  ชวนชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 ปี มีครั้งเดียว กับปรากฏการณ์  “พระอาทิตย์ฉายแสงลอดผ่านประตูด้านข้างหอคำหลวง" 

ซึ่งปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงกลางเดือนธันวาคมยาวไปถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี และปีนี้สามารถชมได้ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 – 17.20 น. ของทุกวัน (การหักเหของแสงนั้น ขึ้นอยู่กับทิศทางการตกดินพระอาทิตย์ เมฆ และสภาพอากาศในแต่ละวัน)
 

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

พิเศษสุดในช่วงกิจกรรม “Shining Flora 2023..ราตรี พฤกษา ส่องแสง” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 จะมีกิจกรรม Walking Tour ชมพระอาทิตย์ฉายแสงลอดผ่านประตูด้านข้างหอคำหลวงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

 

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง

How to..ดูพระอาทิตย์ฉายแสง 

1.สังเกตแสงของพระอาทิตย์ที่จะค่อยๆ เคลื่อนลงมาที่ตรงประตูของหอคำหลวง 

2.จะมีวงกลมแสงปรากฏขึ้นบริเวณพื้น 

3.ย่อตัวลงเล็กน้อย แล้วบันทึกภาพ ก็จะเห็นลำแสงที่ผ่านช่องประตูทั้ง 2 บานอย่างสวยงาม  

พิกัด :  หอคำหลวง (ชมฝั่งทางขึ้น-ลงรถโดยสารชมสวน)

1 ปี มีครั้งเดียว! ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ฉายแสง ลอดผ่านประตูด้านข้าง หอคำหลวง


ที่มา-ภาพ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์