‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้

ใกล้ถึงวันเพ็ญเดือน 12 หรือ วัน ‘ลอยกระทง’ แล้ว ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 การสืบสานประเพณีไทยที่งดงามกำลังจะมาปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดงาน "ลอยกระทง กรุงเทพมหานคร 2566" เน้นความปลอดภัยสูงสุด เชิญชวนลอย กระทงออนไลน์ ปีนี้เป็นปีแรก ที่คลองโอ่งอ่าง

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงข่าว เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลายประเทศทั่วโลกล้วนมีเทศกาลสำคัญ ส่วนกรุงเทพฯ มี 2 เทศกาลสำคัญ คือ Winter Festival เทศกาลลอยกระทง และ Water Festival เทศกาลสงกรานต์

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้ Cr. กรุงเทพมหานคร

ซึ่งทั้ง 2 งาน กทม.ร่วมจัดกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวคิด 3 ปลอด คือ 1.ปลอดจากวัสดุไม่ธรรมชาติ 100% 2.ปลอดจากประทัด โคมลอย พลุ 3.ปลอดอันตรายจากโป๊ะ-ท่าเรือไม่แข็งแรง

งานลอยกระทงปีนี้ ภารกิจแรกคือ สืบสานประเพณีนิยม ภารกิจที่สอง เรื่องความปลอดภัย ภารกิจสุดท้าย เรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่สืบสานประเพณีแต่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้ Cr. กรุงเทพมหานคร

เรื่องความปลอดภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจแล้ว ตอนนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซนต์ ท่าเรือไหนตรวจสอบไม่ผ่านก็ไม่ให้ประชาชนใช้ จะมีป้ายบอกว่า ไม่ให้เข้า ท่าไหนปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลอยู่ที่โป๊ะ

บางที่มีการจัดคิว หรือบางที่ไม่ให้ลงไปที่น้ำ แต่มีระบบรางให้วางกระทงลงไปแทน ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวก็มาช่วยด้วย

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้ Cr. กรุงเทพมหานคร

ในปีนี้มีจุดลอยกระทงเปิดใหม่คือที่ คลองผดุงกรุงเกษม และมี ลอยกระทงออนไลน์ เป็นปีแรก เราต้องหาทางออกเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีทั้งกระทงน้ำแข็ง กระทงใบตอง กระทงขนมปัง แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังมีข้อเสียอยู่

ก็เลยคิดเรื่องเทคโนโลยี ลองยิงโปรเจ็กเตอร์ไปที่น้ำ กำลังทดลองกันอยู่ ให้สวยด้วย คนประทับใจด้วย ไม่ต้องเอากระทงมาเลย อาจจะใช้มือถือ หรือใช้คอมพิวเตอร์กดได้เลย

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้

ท่านผู้ว่าฯบอกให้ร้องเรียนปัญหาลอยไปที่สำนักงานเขตได้เลย ในปีนี้มีทางเลือกมากมาย ไม่ต้องมาแออัดกันก็ได้ หรือจะลอยกระทงออนไลน์ก็ได้"

  • ลอยกระทง ในสวนสาธารณะ 34 แห่ง

หากไม่ได้มาที่ ท่าน้ำ เพราะไกลไปหรือไม่สะดวก จะไป ลอยกระทง ที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครก็ได้

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้

กรุงเทพมหานครเปิดสวนสาธารณะ 34 แห่ง เพื่อให้ประชาชนลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน2566 ตั้งแต่ เวลา 05.00 – 24.00 น.

ดูรายชื่อสวนสาธารณะ 34 แห่งได้ที่นี่ https://pr-bangkok.com/?p=222879

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้ Cr. กรุงเทพมหานคร

  • ขอความร่วมมือ

1. ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น หยวกกล้วย ใบตอง

2. ใช้กระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะกระทง

3. เพื่อความปลอดภัย ห้ามจุด ปล่อย จำหน่าย โคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด พลุ กระทง สินค้า อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในสวนสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

‘ลอยกระทง’ ออนไลน์ ทางเลือกใหม่ปี 66 กทม.จัดให้ Cr. กรุงเทพมหานคร

  • ข้อควรระวัง ด้วยมาตรการ 3 ปลอด

1. ปลอดจากวัสดุไม่ธรรมชาติ 100% (งดโฟม เข็มหมุด ตะปู ลวดเย็บกระดาษ)

2. ปลอดจากประทัด โคมลอย พลุ (ห้ามขาย ห้ามจุด ห้ามปล่อย)

3. ปลอดอันตรายจากโป๊ะ-ท่าเรือไม่แข็งแรง (กทม. ตรวจความมั่นคง แข็งแรงและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำโป๊ะ - ท่าเรือ ถ้าพบเห็นจุดไม่ปลอดภัยแจ้ง Traffy fondue

................................

อ้างอิง : กรุงเทพมหานคร