'ยอดภูเรือ' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

'ยอดภูเรือ' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

'ยอดภูเรือ' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอก - แสงแรกของวันใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า วันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาท่องเที่ยวชมแสงแรกของวัน และสัมผัสกับอากาศหนาวบนยอดภูเรือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 10 องศาเซลเซียส 

 

 

หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวอีกว่า มนต์เสน่ห์ของ อช.ภูเรือ คือสามารถใช้รถขึ้นไปเที่ยวได้ถึงยอดภู และเปิดบริการทุกวัน ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูเรือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ สลับกับหินแกรนิต สาเหตุที่ขนานนามว่า 'ภูเรือ' เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 

ยอดภูเรือมีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา โดยเฉพาะยอดภูเรือที่ประกอบด้วยป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่นของอำเภอภูเรือ 

 

\'ยอดภูเรือ\' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

 

 

หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวต่ออีกว่า ก่อนรอดูทะเลหมอกและรับแสงแรกของวันใหม่ นักท่องเที่ยวมักจะนิยมขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปนาวาบรรพต พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่ชาวภูเรือให้ความเคารพศรัทธา ประดิษฐานอยู่ด้านบนยอดภูเรืออีกด้วย นอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวที่มีความน่าสนใจ เช่น ผาโหล่นน้อย ผาซ่าทอง น้ำตกห้วยไผ่ และขอแนะนำว่าควรเตรียมเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มอุ่นๆให้พร้อมที่จะผจญกับความหนาวเย็นแบบสุดขั้ว 

 

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองเลยถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที หรือสามารถขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองมาลงเครื่องที่สนามบินเลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเหมารถหรือเช่ารถไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดเลยได้ตามความสะดวก 

 

ส่วนการเดินทางด้วยรถประจำทางที่ให้บริการจากสถานที่ต่างๆมายังอำเภอภูเรือ มีทั้งจากสายตรงแต่ละจังหวัด หรือจะนั่งมายังอำเภอเมือง แล้วจากนั้นใช้บริการรถประจำทางมายังอำเภอภูเรือก็ได้เช่นกัน รถสายตรงก็จะได้แก่ บริษัท นครไทยเดินรถ จำกัด อุดร-พิษณุโลก ผ่านอุดร-เลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย-นครไทย-บ้านแยง-วังทอง-พิษณุโลก 

 

\'ยอดภูเรือ\' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

 

\'ยอดภูเรือ\' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

 

\'ยอดภูเรือ\' คึกคัก! อุณหภูมิแตะ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

 

ข่าวโดย บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย