ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

เช็กอินตามรอย 'ลิซ่าBLACKPINK'เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนา สวมใส่ชุดไทย ไหว้พระกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขับเคลื่อน Soft power ของไทย

ตามที่ น.ส.ลลิษา มโนบาล หรือ 'ลิซ่า' ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมโพสต์ภาพสวมชุดไทยไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม ทำให้ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนาตามรอย ลิซ่า เที่ยววัดสวมชุดไทยไหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อน Soft power ที่สำคัญของไทย  

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา(อศน.) กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดกว่า 800 กว่าวัด     พระอารามหลวง 15 วัด วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม ถือเป็นวัดสวยและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดวาร์ปชุมชนคุณธรรม 'ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม' มีที่ไหนปังๆ ? น่าเที่ยวบ้าง

แม่นางเอก 'เดียร์น่า ฟลีโป' เผยยอดสั่ง ผ้าไทย ผ้าซิ่น พุ่ง 'ลิซ่า' ใส่ไป วัดอยุธยา

อยุธยาแตก 'ลิซ่า BLACKPINK' แต่งชุดผ้าไทยประยุกต์เที่ยวทำบุญไหว้พระ

พาณิชย์ เปิดเทรนด์ส่งออกตอบรับผ้าไทย เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อความยั่งยืน

 

เช็กอิน 'วัดหน้าพระเมรุ'ลิซ่าพาเที่ยว

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม หรือวัดพระเมรุ หรือวัดหน้าพระเมรุ เป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี   ตามตำนาน กล่าวว่า พระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรง สร้างขึ้น พระราชทานนามว่า  'วัดหน้าพระเมรุ' สันนิษฐานว่าสร้างบริเวณที่เคยปลูกสร้างพระเมรุในการถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้านายมาก่อนมีศาสนวัตถุและศาสนสถานสำคัญที่ ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา เดินทางมาสักการะบูชาและ เยี่ยมชม คือ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ และพระคันธาวาส หรือ“พระคันธารราฐ” เป็นพระพุทธ ประธานในวิหารน้อยศิลปะทวารวดี วัดมหาธาตุ

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อปี พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้รับการนําไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่าง คือเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเศียรพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุม มีความงดงามแปลกตา

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

 

 

 

วัดแม่นางปลื้ม ความงามสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา

สำหรับวัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีความงดงามด้วยโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัด อันได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน 'หลวงพ่อขาว' พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงกลมฐานสิงห์ล้อม ศิลปะสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร พร้อมชมพระอุโบสถหลังใหม่ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตร

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า  กรมการศาสนาได้จัดทำ 'โครงการมหัศจรรย์วัดไทย' รวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจาก      ศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากกว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยว ในรูปแบบหนังสือ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายที่ e-book กรมการศาสนา https://e-book.dra.go.th/ สอบถามได้ที่ 02 209 3699 :ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณต้นเดือนกันยายน 2566

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า การที่ นางสาวลลิษา มโนบาล หรือ “ลิซ่า” ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับโลก แห่งวง BLACKPINK เที่ยว 3 วัดสวย เป็นกระแสหลักที่จะช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจท่องเที่ยวในมิติศาสนาเพิ่มมากขึ้น วัดสวยทั่วไทยภายใต้ โครงการมหัศจรรย์วัดไทย จะเป็นข้อมูลนำเที่ยวช่วยเผยแพร่ และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเร่งพัฒนาศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้        สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย' ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดสวยพระนครศรีอยุธยา 'มหัศจรรย์วัดไทย'