เล่นน้ำ ‘สงกรานต์’ แบบรักษ์โลก ต้องทำอย่างนี้

เล่นน้ำ ‘สงกรานต์’ แบบรักษ์โลก ต้องทำอย่างนี้

เทศกาล 'สงกรานต์' เป็นงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยที่สนุกสนานเพลิดเพลินจนหลงลืมผลกระทบที่ติดตามมา ถ้าอยากไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์แบบรักษ์โลกต้องทำอย่างไร

เทศกาล 'สงกรานต์' หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย มีเพียงปีละครั้ง หลายคนอยากกลับภูมิลำเนาไปพบปะรวมกลุ่มกับครอบครัวเพื่อทำบุญตักบาตรและเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกัน หรือเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ชื่นชอบ

เรามีวิธีการไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์แบบรักษ์โลก มาฝากกัน...

 

1. จองที่พักแบบรักษ์โลก 

ปัจจุบันมีที่พักมากมายที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็น Green Hotel ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

-วางแผนเส้นทางการเดินทาง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือหาเส้นทางในระหว่างทาง

-ตรวจสภาพยานพาหนะ ให้สมบูรณ์พร้อมและไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

-ทางเดียวกันไปด้วยกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

3. การทำบุญตักบาตร

-เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหาร ถุงผ้า

-เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว กล่อง-จานชานอ้อย กะลามะพร้าว เชือกกล้วย

-ลดวัสดุห่อหุ้มของขวัญที่ไม่จำเป็น เท่ากับลดปริมาณขยะไปในตัว

4. การสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

-การสรงน้ำพระ หรือ ทำความสะอาดหิ้งพระ ให้หาภาชนะรองรับน้ำที่สรงน้ำพระไว้ด้วยแล้วนำไปใช้ซ้ำ

-การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมาก ใช้น้ำเล็กน้อยก็พอ แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้ หรือทำความสะอาดได้

5. การเล่นน้ำสงกรานต์ แบบประหยัดน้ำ

-ใช้น้ำเพียงขันเดียว พรมได้ทั้งวัน เป็นการเล่นสงกรานต์แบบไทย ๆ ย้อนยุค อนุรักษ์ประเพณีแบบโบราณ ไม่เปลืองน้ำ ไม่สาดน้ำด้วยความรุนแรง

-ใช้ขันน้ำใบเล็ก ๆ ทำให้สาดคนที่ชอบได้หลายครั้ง ยิ่งเพิ่มความสนุกสนาน

-เลือกสถานที่เล่นน้ำที่เป็นธรรมชาติ เช่น เล่นใกล้ ๆ ต้นไม้, เล่นในสวน, เล่นในแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

-เล่นในสระว่ายน้ำ ไม่เปลืองน้ำ แถมได้ออกกำลังกายไปในตัว

6. การรับประทานอาหารร่วมกัน

-วางแผนก่อนสั่งซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบ กะปริมาณให้พอดี ไม่มากเกินไปจนกินไม่หมด ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ

-แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะที่รีไซเคิลได้

7. เวลาไปท่องเที่ยว

ให้ใช้ถุงผ้า หรือพกกระติกน้ำส่วนตัวไปด้วย ลดการใช้แก้วพลาสติก หลอด โฟม