ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

สถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซาแทบไม่เหลือนักท่องเที่ยว ขณะที่ประชาชนในพื้นที่มีอาการคัน แสบหน้า

สถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ล่าสุด (24 มี.ค.2566) จากการเผาไฟเอาพื้นที่ทำไร่และไฟป่าที่กำลังลุกลาม ส่งผลกระทบให้เกิดหมอกควันไฟและเศษขี้เถ้าที่ลอยมาตามอากาศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ดอยผาฮี้ และผาหมี อ.แม่สาย เริ่มมีนักท่องเที่ยวบางตา สถานที่พักคนจองลดลง

สำหรับดอยผาฮี้ และดอยผาหมี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.เชียงราย เป็นสถานที่พักและนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์ตามดอย ตามป่า ซึ่งจากสถานการณ์ไฟป่าล่าสุด เริ่มไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไป เนื่องจากหมอกควันไฟที่กำลังปิดทัศนียภาพตามดอยป่าเขาต้นไม้

ตอนนี้ทางร้านต่างๆบนดอยผาหมี-ผาฮี้ ร้านค้าว่าง ไม่มีคนขึ้นไป หากมีไปก็บางตา อีกทั้งส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่เอง ที่มีอาการผิวแห้ง ผื่นคัน แสบคอ คอแห้ง และเด็กตัวเล็กใบหน้าเริ่มมีผื่นคันเป็นจุดแดงๆ และเกิดอาการแสบบนใบหน้า

 

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

 

น.ส.อาหมี่ พนักงานร้านกาแฟบนดอยผาฮี้ เล่าว่า คนที่อยู่บนดอยผาฮี้ได้รับผลกระทบ เริ่มมีอาการคันตามตัว แสบร้อนตามใบหน้า หายใจฝืด แสบคอ ซึ่งเกิดจากการเผ่าไร่แผ้วถางป่าของชาวไร่ส่วนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยจะเริ่มเผ่าป่าเอาพื้นที่ทำไร่ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกปี

ด้าน อ.แม่สาย มีนักท่องเที่ยวบางตา ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมียนมาที่ข้ามมาจับจ่ายซื้อสินค้ากลับไปขาย

 

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

 

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

 

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัด ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่า โดยระบุว่าดาวเทียมพบจุดไฟป่าของวันที่ 23 มี.ค.2566 จำนวน 460 จุด สำหรับในวันนี้ (24 มี.ค.2566) ตรวจพบ 197 จุด ส่งผลให้ ทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ เวลา 10.00 น.วั ดได้ 1.5 กม. และค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 211 มคก./ลบ.ม.

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า สถานการณ์ไฟป่าจะมีแนวโน้มว่าจุดความร้อนและปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนยังคงบูรณาการความร่วมมือในการลดการเผา ลดฝุ่นควัน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ให้งดเผาป่าโดยเร็วเนื่องจากสถานการณ์ควันไฟป่าส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง

 

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า

 

ไฟป่าภาคเหนือกระทบการท่องเที่ยว ดอยผาฮี้ ผาหมีซบเซา ปชช.มีอาการคัน แสบหน้า