เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มเดือนไหน เช็กเลยวิธีลงทะเบียน - สิทธิที่จะได้รับ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มเดือนไหน เช็กเลยวิธีลงทะเบียน - สิทธิที่จะได้รับ

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" เริ่มเดือนไหน? เช็กที่นี่วิธีลงทะเบียน - สิทธิที่ได้รับจากโครงการ หลัง ครม.อนุมัติ 5.6 แสนสิทธิ์ วงเงินกว่า 2 พันล้าน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,946,434,800 บาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน 1,930,434,800 บาท ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกว่า 11 ล้านคน

 

 

ทั้งนี้คาดว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท

 

โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท สำหรับแนวทางดำเนินการมีดังนี้

 

  1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์/ห้อง (รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง)
  2. คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน 
  3. พื้นที่ดำเนินการ คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
  4. ระยะเวลาดำเนินการ คือ เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2566
  5. ผู้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนไทยที่เข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม

 

 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

 

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้เลย โดย 5 สิทธิดังกล่าวไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

 

นอกจากนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ยังมีแนวทางป้องกันการทุจริต โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอม (consent) ให้ชัดเจน

 

หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนและระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล รวมทั้งจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเช็กอินเข้าพักและการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

 

ทั้งนี้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร 02 618 2323

 

ล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" โดยในวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะเริ่มเปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ และวันที่ 8 มีนาคม 2566 จะให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯเปิดจองโรงแรม และเริ่มเข้าพักได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2566

 

โดยในวันที่ 27 เมษายน 2566 จะให้เปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย และวันที่ 30 เมษายน 2566 จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ส่วนการเบิกจ่ายเงินต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ไทม์ไลน์โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5"

 

  • 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
  • 8 มีนาคม 2566 ประชาชนเริ่มจองโรงแรมได้
  • 11 มีนาคม 2566 เริ่มเข้าพักได้
  • 27 เมษายน 2566 เปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย
  • 30 เมษายน 2566 วันสุดท้ายของการเดินทาง