ตรวจหวย ธ.ก.ส. หวย 16/12/66 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. หวย 16/12/66 ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16/12/66 ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566

ตรวจหวย ธ.ก.ส. หวย 16/12/66 การออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดล่าสุดได้ที่นี่เลย 

ตรวจหวย ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวด 16 ธันวาคม 2566  

รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000,000 บาท

 • สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 1 GB 5563525

รางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 8 SM 553525

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท

 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 27 ญE 5563525
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 17 ฒQ 5563525
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 5 CR 5563525

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มูลค่า 5,000,000 บาท

 • 1Z 5563525

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

 • 5563525

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

 • 0761919 6014575 8580268

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท, ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

 • 8818709 8089331 8665374 3771855 0183616
 • 2302363 8638498 5163336 8876971 6664452

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

 • 0412131 7707829 5729271 9036219 1405681
 • 2526978 8120072 7066742 1227123 9892116
 • 7731013 5480329 8420845 9721441 7846763
 • 5495529 4755541 4606041 7495218 7323509

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

 • 8283816 9938171 9826137 5219643 3893157
 • 7964735 9668581 2445019 1529527 8914647
 • 9431082 9944546 8119839 8671499 9812461
 • 8491592 6408401 9956183 3966871 8970926
 • 6683754 9882195 7460801 0434271 1075843
 • 4004942 1711167 3442361 8537139 8142957
 • 5595249 2596596 2595652 1587895 1914357
 • 6625697 0751517 4779157 5039059 3767434
 • 2777867 3453478 6667404 4043588 3097760
 • 6271482 6772296 7274570 0270047 3027596
 • 2724745 4167343 3426425 7818855 8896629
 • 0606674 3006629 7953795 6128143 3847643
 • 7032337 8897238 9114545 6569171 8476873
 • 8981874 8420347 3502212 8023567 8642070
 • 1178137 6399783 9344151 9191781 4449074
 • 6621966 3119566 1100352 9838117 7909736
 • 7198919 2306689 0089088 0478537 7585230
 • 0916466 6227622 6410338 3052653 3453897
 • 6450636 7992954 2590597 5083344 6787798
 • 3686187 6481281 3849531 1276680 0066709

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท, ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

 • 981 186

เลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท, สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

 • 5926

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 • 904