ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัย เดือนตุลาคม 2566 โดย อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัย เดือนตุลาคม 2566 โดย อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัย ประจำเดือนตุลาคม 2566 มาดูกันว่า วันใดเหมาะกับงานมงคลบ้าง ไม่ว่าจะเป็น แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ฤกษ์งามยามดีที่สุดคือเวลาใด ต้องติดตามกับ อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์มงคล ของไทยในเดือน ตุลาคม 2566 นี้มี ฤกษ์ดี ที่เหมาะสำหรับประกอบกิจกรรมสำคัญอยู่ 4 วัน ด้วยกัน นั่นคือ วันที่ 11, 14, 22 และ 31 การใช้ฤกษ์นั้นถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นเวลาจะทำกิจกรรมใดๆ ในเดือนนี้ แต่หากใครที่ต้องการทำดี หรือทำบุญ ช่วงเวลาไหนก็เป็น ฤกษ์งามยามดี ทั้งสิ้น

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ดีมีชัย วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เปิดกิจการใหม่ เซ็นสัญญา ตั้งศาลพระภูมิ ลงเสาเอก ปลูกบ้านใหม่ เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ จดโดเมนเนมเว็บไซต์ใหม่ ออกรถใหม่ เปลี่ยนชื่อสกุล ฤกษ์ในวันนี้ใช้สำหรับงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข ดำเนินชีวิตราบรื่น มั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคง เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี 

เวลามงคล

 • เวลา 07.08 – 08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 08.58 – 09.53 น. เป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 12.55 – 13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
 • เวลา 14.49 – 15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 กับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ดี วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เปิดร้านค้าออนไลน์ จดโดเมนเนมเว็บไซต์ใหม่ จัดงานแต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ ซื้อขายที่ดิน โอนบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล หรือใช้กับงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลให้มีความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองพูนทวี จะมีความสุขความเจริญราบรื่น

เวลามงคล

 • เวลา 06.51 – 07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 09.41 – 10.36 น. เป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 12.39 – 13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
 • เวลา 14.29 – 15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์มงคล วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ จดโดเมนเนม เปิดเว็บไซต์ใหม่ เปิดร้านค้าออนไลน์ จัดงานแต่งงาน จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ ตั้งเสาเอกปลูกบ้านใหม่ ตั้งศาลพระภูมิ จะส่งผลดีให้มีความมั่นคงมีความสุขความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทอง ได้อย่างราบรื่น

เวลามงคล

 • เวลา 06.08 – 07.03 น. และเวลา 15.36 – 16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 07.58 – 08.53 น. เป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 11.56 – 12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล
 • เวลา 13.46 – 14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์งามยามดี วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่ สร้างเว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์ จัดงานแต่งงาน จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารซื้อขายที่ดิน ลงประกาศขายบ้านลงประกาศขายที่ดินในเว็บไซต์ ลงเสาเอกปลูกบ้านหลังใหม่ ตั้งศาลพระภูมิ ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมีความสุข ความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น มีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน

เวลามงคล

 • เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 11.08 – 12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล
 • เวลา 13.02 – 13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 14.52 – 15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และสารพัดงานมงคลทั้งปวง