งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้าน ในงาน 'เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566' เพื่อเทิดพระเกียรติสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จำหน่าย 'สินค้าชุมชน' สานต่อภูมิปัญญาไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566 ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย” 

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี โดยมีพันธกิจ 3 ด้านหลัก ได้แก่ เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ และฟี้นฟู

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร่วมชมบูธ

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ตกแต่งร้านสไตล์ Eco-Friendly

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นับเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมออกร้านในฐานะร้านค้ารับเชิญ ภายใต้ชื่อร้าน “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรม และสานต่อภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน เดอะมอลล์กรุ๊ปนำของอร่อยมากมายร่วมออกบูธ

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้าร่วมงานออกร้าน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เรามุ่งเน้นการออกแบบร้านสไตล์ Eco-Friendly เพื่อตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุด”

นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต และสนับสนุน สินค้าชุมชน สานต่อภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรวบรวมสินค้าที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียงจากทั่วประเทศมาให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ขนมไข่โบราณ ร้านแม่ทองหล่อ 

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านซอฟท์ดริ้งค์ กาแฟโบราณ

ประกอบด้วยสินค้าจาก ร้านลมเย็น อาหารเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์, ร้านเมฆออร์ต  เครื่องดื่มคอมบูชา จังหวัดลำพูน, ร้านทิพย์สมุย  กาละแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รวมไปถึงร้านอร่อยในกรุงเทพมหานคร อาทิ ร้านป้าเรือง ผลไม้แปรรูป, ร้านแม่ทองหล่อ ขนมไข่โบราณ,ร้านบะบิ่น-กัสโต้ และร้านซอฟท์ดริ้งค์ กาแฟโบราณ เป็นต้น

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน  เครื่องดื่มคอมบูชา ร้านเมฆออร์ต

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน กาละแม ร้านทิพย์สมุย

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน  ผลไม้แปรรูป ร้านป้าเรือง

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านบะบิ่น-กัสโต้

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ศิลปินดารา ร่วมสนับสนุนของอร่อย

งาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566’ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ 

"ภายในงานฯ พบการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมรับชมนิทรรศการมัลติมีเดียจำลองสถานการณ์อุทกภัย เพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัยก่อนเกิดอุทกภัย เป็นต้น" ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ กล่าว

พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าในบูธ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ครบ 300 บาท / 1 ใบเสร็จ รับฟรี ต้นไม้กรองฝุ่น 1 ต้น และเมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท / 1 ใบเสร็จ รับฟรี ถุง Reusable Bag 1 ใบ

ร่วมชม ชิม ช้อปตั้งแต่วันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์