"โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำฟรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาฯ เฉลยทำไมไม่คิดเงิน?

"โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำฟรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาฯ เฉลยทำไมไม่คิดเงิน?

"โตโน่" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ เรื่องการใช้อุโมงค์น้ำ (Water Fume) ฟรี เพื่อเตรียมตัวว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง ล่าสุด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้แจง ตอบดราม่า ทำไมไม่คิดเงินกับนักร้องหนุ่มท่านนี้

ประเด็นดราม่านักร้องหนุ่ม "โตโน่" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ เรื่องการใช้ อุโมงค์น้ำ (Water Fume) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการซ้อมเพื่อเตรียมตัว ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง ระยะทาง 15 กม. จ.นครพนม ที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมได้ใช้ฟรี ในขณะที่นิสิตที่เสียค่าเทอมกลับไม่เคยเปิดให้นิสิตดูตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ดราม่าเดือด "โตโน่" หลุดเอกสาร 33 หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้จัดการแจง ใครจ่ายเงิน

- "โตโน่" ใช้อุโมงค์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ สรุปฟรีหรือไม่ฟรี?

- "โตโน่" สำรวจแม่น้ำโขง ลั่นยินดีถูกดราม่า ถ้าช่วยแบ่งเบาภาระหมอ พยาบาล

 

ล่าสุด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาชี้แจง 3 ประเด็นที่ "โตโน่" ได้เข้าไปใช้อุโมงค์น้ำ ของทางคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.อุโมงค์น้ำได้นำมาใช้กับนิสิตและการเรียนสอนหรือไม่

: "ได้ใช้"

อุโมงค์​น้ำ มีการติดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2560 มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่สนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ก็มีการใช้อุโมงค์น้ำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ใช้ในการฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น ในระดับปริญญาตรี นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยของคณะที่หลากหลาย อันได้แก่ เครื่องวิเคราะห์แก๊สเพื่อทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด เครื่อง Isokinetic เพื่อทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ห้อง Hypoxia เพื่อจำลองการปรับสภาพร่างกายบนที่สูง เป็นต้นตามบริบทเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร แต่ด้วยจำนวนเครื่องแค่ 1 เครื่อง และมีนิสิตเป็นจำนวนมาก จึงอาจได้แค่เรียนภาคทฤษฎีและสาธิต

หากนิสิตระดับปริญญาตรีสนใจเป็นพิเศษในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใดๆ นิสิตก็สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ในการปฏิบัติได้

2.บุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงค์น้ำได้หรือไม่

:  "ได้"

ผู้ที่สนใจใช้งานอุโมงค์​น้ำสามารถใช้ได้ โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงค์​น้ำมาที่คณะฯ ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงค์น้ำได้ถูกใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใด หากการขอให้เป็นไปตามระเบียบของคณะฯ

ทั้งนี้ อุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆของคณะ บุคคลทั่วไปก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้

3.ได้ให้บุคคลภายนอก คือ คุณภาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

: "ใช่"

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุโมงค์​น้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม หลังจากสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย คณะจึงได้ทำการซ่อมแซม​เพื่อใช้สำหรับการเรียน​การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซม​อุโมงค์​น้ำนั้นทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณภาคิน เพื่อขอรับบริการการทดสอบสมรรถภาพ​ทางกายและขอใช้อุโมงค์​น้ำเพื่อฝึกซ้อม

ในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ แต่เมื่อใช้งานจริง ทางคณะเห็นว่าอุโมงค์น้ำยังไม่เรียบร้อย​ดี (โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงค์​น้ำมีตะกอนและมีความขุ่นเป็นอย่างมาก)​ ทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล คณะฯจึงพิจารณา​ให้ความอนุเคราะห์​ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงค์น้ำโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษ

ทางคณะฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริการทางวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ของคณะฯ และคณะฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยปณิธานการดำเนินงานของคณะฯ คณะฯ สนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้ใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามครรลองที่ควรจะเป็น ตามบริบทและหน้าที่การเรียนรู้ของนิสิตมาโดยตลอด

คณะฯ มีปณิธานและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และขอยืนยันว่าในการบริหารจัดการใดๆ คณะฯ คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมเสมอ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

CR คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย