ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ประกาศความพร้อมนำงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินประเทศเพื่อนบ้านใน Southeast Asia เข้าร่วมมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ณ ประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อนิทรรศการชุด The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร

KEY

POINTS

 • มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน เตรียมนำนิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 24 พฤศจิกายน 2567
 • นิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร นำเสนอผลงานศิลปะของ 15 ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 40 ชิ้น
 • บันทึกคำกล่าวของ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ประกาศความพร้อมนำนิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 
 • ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบายคอนเซปต์นิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร

มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ประกาศความพร้อมนำงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินประเทศเพื่อนบ้านใน Southeast Asia เข้าร่วมมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ณ ประเทศอิตาลี ภายใต้ชื่อนิทรรศการชุด The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2567 เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการนำ ศิลปินไทย และศิลปินประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะใน มหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 (The 60th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia) ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 24 พฤศจิกายน 2567

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ประกาศความพร้อมเข้าร่วมมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

ทั้งนี้ “มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” เลือกใช้ชื่อ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร เป็นชื่อนิทรรศการและแนวคิดในการนำเสนอผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60”

“การจัดแสดงงาน The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร อย่างเป็นทางการในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 หรือ The 60th International Art Exhibition, Venice Biennale ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 24 พฤศจิกายน 2567 ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย รวมจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 40 ชิ้น” ฐาปน สิริวัฒนภักดี เริ่มต้นกล่าวในงานแถลงข่าว 

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่”

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวต่อไปว่า “นับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ในฐานะภัณฑารักษ์และศิลปินไทย ได้แสดงศักยภาพในการจัดแสดงผลงานศิลปะให้ทัดเทียมนานาชาติ ในการแสดงให้เห็นว่า ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และ มรดกทางวัฒนธรรม ที่พัฒนาสู่คุณค่าทางศิลปกรรมของภูมิภาคอาเซียน จะได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและอาเซียนในงานระดับโลก

ครั้งนี้ ยิ่งจะเป็นการยกระดับให้เกิดคุณค่าทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy  แก่เมือง และชุมชน ทั้งชุมชนศิลปะ และชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต การบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคอาเซียน

การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุน ศิลปินอาเซียน ให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่เรามีมากมาย 

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Spirits of Maritime Crossing (Image courtesy Bangkok Art Biennale)

มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอาเซียน ที่จะถูกจัดแสดงขึ้นในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ เวนิส เบียนนาเล่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะทั่วโลก อย่างเป็นทางการ

ไฮไลท์ที่สำคัญ ภาพยนตร์ The Spirits of Maritime Crossing นำแสดงโดย Marina Abramović และ พิเชษฐ กลั่นชื่น จะได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่มูลนิธิ Generali Procuratie Vecchie ที่จัตุรัส San Marco อีกด้วย

 

ทั้งนี้จากบันทึกประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยได้เสด็จประพาสเพื่อชมความงดงามของศิลปะในงาน เวนิส เบียนนาเล่ ค.ศ 1897

พระองค์ทรงจ้างศิลปินและสถาปนิกชาวอิตาเลียนอย่าง Galileo Chini, Mario Tamagno, Corrado feroci มาร่วมออกแบบ และสร้างสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทย

ที่สำคัญ ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการออกแบบและสร้างบ้านที่เรียกว่า วิลล่านรสิงห์ (Villa Norasingh) ปัจจุบันก็คือ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเวเนเชียน โกธิค รีไววัล (Venetian Gothic Revival) อาคารตกแต่งด้วยองค์ประกอบยุคโกธิคแบบเมืองเวนิช คล้ายกับที่ Palazzo Ca’d’Oro (Golden House) อันเป็นเอกลักษณ์ 

ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ซึ่งเป็นภัณฑารักษ์ในครั้งนี้ และศิลปินทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมกัน เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก

ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินนานาชาติ และผู้สนใจศิลปะ ที่จะนำไปสู่สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานถึง 157 ปี รวมไปถึงนานาประเทศที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น” ฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าว

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ในนามประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  ให้ข้อมูลว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร เป็นงานประวัติศาสตร์ เนื่องจากศิลปินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เข้าร่วมในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ หรือ International Art Exhibition La Biennale di Venizia ครั้งที่ 60 

ยิ่งไปกว่านั้นถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมีการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่องใหม่นำแสดงโดย Marina Abramović ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ชนะรางวัล สิงโตทองคำ ที่ Venice Biennale โดยจัดแสดงที่ Palazzo Mangilli Valmarana 

เนื้อหาของภาพยนตร์และนิทรรศการนี้จะเน้นเกี่ยวกับการเดินทางข้ามทะเล และการพลัดถิ่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อธีมของเบียนนาเล่ Foreigners Everywhere 

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร มุ่งเน้นไปที่ความหวังและความตระหนักรู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของโลก แนวคิดเรื่องกระแสน้ำและการข้ามทะเล

ไม่เพียงเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์เท่านั้น การข้ามทะเลจะเกี่ยวกับความทรงจำและการค้นหาวิธีแก้ปัญหาและความเข้าใจว่าเราจะปรับตัวอย่างไรต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเวลา ธรรมชาติ และโรคภัยที่กัดกร่อนโครงสร้างแห่งชีวิต 

หัวข้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ลดลงและไหลเวียน กระแสน้ำที่นำประสบการณ์และความเร้าใจมาสู่เวนิสจากสถานที่อันห่างไกล 

The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร จะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้มาเยือน เพื่อใคร่ครวญและใช้เวลาสัมผัสประสบการณ์การตีความทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่หลบภัย”

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60  ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแสดงผลงานใน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

สำหรับรายชื่อ 15 ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ศิลปินชื่อดังไปจนถึงศิลปินหน้าใหม่ที่มีพรสวรรค์ ที่ร่วมแสดงงานในครั้งนี้ ได้แก่

 1. มารีน่า อบราโมวิช (เซอร์เบีย สหรัฐอเมริกา)
 2. พิเชษฐ กลั่นชื่น (ไทย)
 3. ปรียากีธา ดีอา (สิงคโปร์)
 4. จิตติ เกษมกิจวัฒนา (ไทย)
 5. นักรบ มูลมานัส (ไทย)
 6. จอมเปท คุสวิดานันโต (อินโดนีเซีย)
 7. บุญโปน โพทิสาน (ลาว)
 8. อัลวิน รีอามิลโล (ฟิลิปปินส์)
 9. คไว สัมนาง (กัมพูชา)
 10. โม สัท (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า-เนเธอร์แลนด์)
 11. จักกาย ศิริบุตร (ไทย)
 12. เจือง กง ตึง (เวียดนาม)
 13. นที อุตฤทธิ์ (ไทย)
 14. กวิตา วัฒนะชยังกูร (ไทย)
 15. หยี่ อิ-ลาน (มาเลเซีย)

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 พิเชษฐ กลั่นชื่น (Image courtesy of the artist)

พิเชษฐ กลั่นชื่น ตัวแทนศิลปินไทยที่เข้าร่วมแสดงงาน โดยร่วมนำแสดงเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง The Spirits of Maritime Crossing เผยความรู้สึกว่า 

“การได้รับเชิญให้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าศิลปินไทย ผลงานศิลปะของคนไทย ได้รับการยอมรับในพื้นศิลปะระดับสากล 

การเข้าร่วมในเทศกาลศิลปะที่เก่าแก่ของโลกจะส่งผลดีไปสู่อนาคตของประเทศและศิลปะต่อไป 

สำหรับงานชิ้นนี้เป็นการเดินทางของจิตวิญญาณการค้นหาคำตอบที่มนุษย์ทุกคนมีคำถามร่วมกัน เป็นการค้นหาคำตอบในวัฒนธรรมร่วมด้วยวัฒนธรรมอื่น

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัยเดินทางมาเที่ยวชมงาน The Spirits of Maritime Crossing ซึ่งเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่จะตอบคำถามให้กับผู้ชมถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และอนาคต  ถ้าท่านต้องการคำตอบในอนาคตท่านอาจจะได้คำตอบบางอย่างกลับไป”

ไทยนำศิลปะธีม ‘วิญญาณข้ามมหาสมุทร’ เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 Palazzo Smith Mangilli Valmarana สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร (Courtesy Palazzo Smith Mangilli Valmarana)

นิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (One Bangkok)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท กลุ่มเซนทรัล จำกัด (Central Group) มูลนิธิ 100 ต้นสน Fraser & Neave Holdings Bhd (F&NHB) and Fraser and Neave, Limited (F&NL) Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SABECO)

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แสงโสม จำกัด บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ถัง คอนเทมโพรารี่ อาร์ต จำกัด

Generali Life Assurance (Thailand) Plc Richard Koh Fine Art Nova Contemporary Warin Lab Silver lens Gallery Flowers Gallery และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน