48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023

รวมลิงค์ - รายชื่อ 48 พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พิเศษเข้าร่วม ‘เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน’ หรือ Night at the Museum festival 2023

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานออกแบบบิ๊กอีเวนต์ของชาวพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 การรวมตัวเฉพาะกิจของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศจัดเต็มด้วยไฮไลท์กิจกรรมพิเศษ แสงสีเสียง ดนตรี สินค้าท้องถิ่น ครั้งเดียวใน 1 ปี

เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 ร่วมกันจัดโดย 2 หน่วยงานใหญ่ คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร. ผู้ดูแลจัดตั้ง Museum Siam) และ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Thailand)

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 แถลงข่าวการจัดเทศกาล Night at the Museum festival 2023

นางสาว สุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ว่า งานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences: ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ” 

โดยเป็นการดำเนินงานจัด กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมไปกับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้ ทุนทางวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย  

อีกทั้ง ยังสามารถสร้างหมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีได้อีกด้วย
 

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 พิพิธภัณฑ์ 48 แห่งเข้าร่วมเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน  2566

งาน เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 มีเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 48 แห่ง ร่วมจัดเทศกาลฯ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง พิพิธภัณฑ์ในปริมณฑล และต่างจังหวัดอีก 23 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ร่วมนำเสนอเนื้อหา องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต ความเป็นไทย ทรัพยากร ธรรมชาติวิทยา รวมไปถึงวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของคนทุกช่วงวัย

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครพิกัด 
 2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. มิวเซียมสยาม 
 4. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 5. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
 6. พิพิธบางลำพู
 7. หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา
 8. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 9. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 10. หอวชิราวุธานุสรณ์ 
 11. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 12. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 13. วังรื่นฤดี
 14. พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาฯ
 17. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาฯ
 18. พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จุฬาฯ
 19. พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน
 20. หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
 21. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 22. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 23. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา
 24. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
 25. สยามเซอร์เพนทาเรียม

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

พิพิธภัณฑ์ในปริมณฑล และต่างจังหวัด 23 แห่ง

ปทุมธานี 4 แห่ง

 1. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
 4. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

เชียงใหม่ 4 แห่ง

 1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
 2. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่
 3. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 4. อุทยานหลวงราชพฤกษ์

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

นครราชสีมา 3 แห่ง

 1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
 2. พิพิธภัณฑ์ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่
 3. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์

ขอนแก่น 3 แห่ง

 1. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
 3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

ภูเก็ต 2 แห่ง

 1. ภูเก็ตไทยหัว
 2. มิวเซียมภูเก็ต

สงขลา 2 แห่ง

 1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
 2. พิพิธภัณฑ์มายากล หาดใหญ่

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จังหวัดละ 1 แห่ง ดังนี้

 1. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (สมุทรสงคราม)
 2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา)
 3. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง (นนทบุรี)
 4. มิวเซียมติดล้อ ณ ตลาดรถไฟ หนองคาย (หนองคาย)
 5. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน (น่าน)

นอกจากองค์ความรู้ที่จัดแสดงตามปกติแล้ว พิพิธภัณฑ์ทั้ง 48 แห่งยังจัดกิจกรรมไฮไลต์พิเศษ อาทิ การแสดงไฟในรูปแบบงานศิลปะจัดวาง (Lighting & Art Installation) เวิร์คช็อป บูธกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  งานเสวนา การแสดงดนตรี นิทรรศการพิเศษ ตลาดสินค้าของที่ระลึก รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมด้วยกิจกรรมออนไลน์ให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การสะสมแต้ม โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ แคมเปญ “เที่ยวครบตบรางวัล” กิจกรรมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ 

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 งานแถลงข่าว Night at the Museum festival 2023

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้และแนวทางการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทย (Soft Power)

นางณัฐพรรณ ตรีเดชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง กล่าวถึง แนวทางส่งเสริมการยกระดับงานเทศกาลระดับท้องถิ่นให้เทียบเท่าระดับประเทศ และนานาชาติ

นายสิงห์ลิ้ม พิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 ผู้ร่วมแถลงข่าวและผู้แทนพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023 ผู้สนับสนุนและผู้แทนพิพิธภัณฑ์ในปริมณฑลและต่างจังหวัด

48 พิพิธภัณฑ์ ร่วมจัด ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the Museum festival 2023

เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 48 แห่ง

รายละเอียดและข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดกำหนดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน FB: Museum Thailand ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเว็บไซต์ www.museumthailand.com IG: Museum Thailand และ Line@museumthailand