เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566

AR Smart Heritage แอปพลิเคชั่นชมโบราณสถานเสมือนจริงของกรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 รองชนะเลิศอันดับ 2 กระตุ้นให้ผู้เข้าโบราณสถานเกิดความสนใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

แม้มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่กับ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นของเก่าและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกกาลเวลากัดกร่อน บ้างถูกข้าศึกในอดีตทำลายจนอยู่ในสภาพหักพัง แต่ กรมศิลปากร แสดงวิสัยทัศน์นำความทันสมัยของเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้กับงานในหน้าที่ เข้าทำนอง ‘เก่าแต่เก๋า’

ล่าสุด ผลงาน Application AR Smart Heritage ของกรมศิลปากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2566 จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องใน วันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2566

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ผลงาน Application AR Smart Heritage

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ผลงาน AR Smart Heritage ของกรมศิลปากร เป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Smart Phone และ Tablet 
บนระบบ Android และ iOS 
 

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ภาพการสันนิษฐานโบราณสถานผสานสถานที่จริงด้วย AR Smart Heritage

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ภาพสันนิษฐานวัดช้างรอบด้วย AR Smart Heritage

กรมศิลปากร โดย ‘ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม’ ได้พัฒนา AR Smart Heritage ขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวโบราณสถานผ่านสื่อเทคโนโลยีระบบ AR หรือ Augmented Reality ภายใต้แนวความคิดเรื่องการย้อนรอยความรุ่งเรืองในอดีต สู่ความภาคภูมิใจในปัจจุบัน 

โดยนำรูปแบบ การสันนิษฐานโบราณสถาน มาผสานเข้ากับ โบราณสถานในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการถึงความรุ่งเรือง ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยและความยิ่งใหญ่แห่งมรดกโลกของไทย 

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ป้ายสัญลักษณ์ประกอบการใช้ Ar Smart Heritage

ขณะนี้ กรมศิลปากร ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ AR ประกอบการใช้แอปพลิเคชั่นนี้แล้วรวมทั้งสิ้น 36 แห่ง ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร 

ผู้ใช้แอปพลิเคชั่น AR Smart Heritage ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่งดังกล่าว จะได้สัมผัส ‘รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน’ ซึ่งเป็นการชมโบราณสถานในรูปแบบใหม่ได้อย่างเต็มอิ่มและมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 

"เป็นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและคุณค่า ให้แก่แหล่งโบราณสถาน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ผู้เข้าชมโบราณสถานเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม เข้าใจในรูปแบบของ โบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น" อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

เก่าแต่เก๋า AR Smart Heritage กรมศิลปากร คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566

AR Smart Heritage รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ คนไทย ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน

ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ