พาน้อง ‘หมา-แมว’ ไปฉีด 'วัคซีน'-ไมโครชิพ-ทำหมัน ฟรี! 12-15 ก.ย. 66

พาน้อง ‘หมา-แมว’ ไปฉีด 'วัคซีน'-ไมโครชิพ-ทำหมัน ฟรี! 12-15 ก.ย. 66

ทาส 'หมา-แมว' ได้เวลาพาเจ้านายมาฉีด 'วัคซีน' ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ไมโครชิพ, ทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี! ใน 4 เขต ลาดกระบัง, หนองแขม, บางแค, บางรัก

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเขต ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไมโครชิพสุนัข และทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี!

โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ เขตลาดกระบัง, หนองแขม, บางแค และ บางรัก

รายละเอียดการให้บริการ

  • การผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว

- ไม่เกิน 30 ตัว/ครั้ง

- สุนัข หรือ แมว ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย

- มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

- งดน้ำและอาหารก่อนทำหมัน 8-10 ชั่วโมง

- เจ้าของสุนัขและแมว ให้มาลงทะเบียนภายใน 10:00 น.

  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง

- ไม่เกิน 200 ตัว/ครั้ง

- สุนัข หรือ แมว ต้องมีสุขภาพดี ไม่ป่วย

- มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

  • การฉีดไมโครชิพ สุนัข

- ไม่เกิน 40 ตัว/ครั้ง

- สุนัข ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย

- มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

พาน้อง ‘หมา-แมว’ ไปฉีด \'วัคซีน\'-ไมโครชิพ-ทำหมัน ฟรี! 12-15 ก.ย. 66

สถานที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ มีดังนี้

  • วันที่ 12 กันยายน 2566

เวลา 9:00-12:00 น.

เขตลาดกระบัง

ณ ชุมชนเคหะนคร (กรณีทำหมัน จองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

  • วันที่ 13 กันยายน 2566

เวลา 9:00-12:00 น.

เขตหนองแขม

ณ กลุ่มควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (กรณีทำหมัน จองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

  • วันที่ 14 กันยายน 2566

เวลา 8:00-14:00 น.

เขตบางแค

ณ วัดม่วง รับลงทะเบียนหน้างาน

  • วันที่ 15 กันยายน 2566

เวลา 9:00-12:00 น.

เขตบางรัก

ณ ลานกีฬาปลอดยาเสพติด ใต้ทางด่วนมหานคร (กรณีทำหมัน จองคิวกับชุมชนครบแล้ว)

.........................

สอบถามได้ที่ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข โทร. 02-248-7417, 02-245-3311 ในวันเวลาราชการ

พาน้อง ‘หมา-แมว’ ไปฉีด \'วัคซีน\'-ไมโครชิพ-ทำหมัน ฟรี! 12-15 ก.ย. 66