‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์

วันสงกรานต์ 2566 สืบสานประเพณี สักการะขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลากหลายกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่ 6 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ลอดอุโมงค์น้ำมนต์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานรื่นเริง เวิร์คช็อปเอกลักษณ์ไทย ตลาดชุมชน 13-16 เม.ย.2566

ประเพณี สงกรานต์ เป็นทั้งเอกลักษณ์และงานเทศกาล (Festival) ของประเทศไทยที่คนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติต่างรอคอยและปักเป็นหมุดหมายในการมาสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ และความสนุกสนานของ การเล่นสาดน้ำสงกรานต์

ในกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีหลายสถานที่จัดงาน หนึ่งในงานใหญ่คือ Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัยที่ดีงามของไทยโดยคนในชุมชนเพื่อชุมชน

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ แถลงข่าวจัดงาน 'Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย'

 

'Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย' ร่วมกันจัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

โดยมีสถานที่หลักอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คือที่ 5 พระอารามหลวง วัดงามเก่าแก่มีประวัติยาวนานคู่บ้านคู่เมือง กับอีก 6 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมเสริมสิริมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานรื่นเริงมากมาย

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ภายในพระอุโบสถของพระอารามหลวงแห่งนี้ ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจาก วัดศาลาสี่หน้า (วัดคูหาสวรรค์ปัจจุบัน แขวงจังหวัดธนบุรี) ด้วยพระประสงค์อันแน่วแน่ว่านี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร

ภายในพระวิหาร ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ‘พระนอนวัดโพธิ์’ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ตะลึงไปกับความงามและความยิ่งใหญ่ของพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย คือ 46 เมตร สูง 15 เมตร

สักการะขอพร พระพุทธเทวปฏิมากร และ พระพุทธไสยาสน์ ให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข สดชื่นกายใจ ขอโชคลาภ ร่ำรวย ความสำเร็จ

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์  เทศกาลแห่พระทางน้ำ (แฟ้มภาพ)

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด
 • ร้านค้าชุมชน 
 • จำลองวิถีตลาดข้างวังย้อนยุค
 • Installation จุดถ่ายรูป check in
 • 13 เม.ย. เทศกาลแห่พระทางน้ำ อัญเชิญพระพุทธรูปมาจาก วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (14.00 น.)

 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก

สักการะขอพร พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ เล่ากันว่าหุ่นพระพักตร์ปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนพระวรกายปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่ฐานของพระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอีกด้วย

ร่วมสรงน้ำขอพร หลวงพ่อรุ่งอรุณ เปิดรับความรุ่งโรจน์ในทุกคืนวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • อุโมงค์แสงสีเย็นอุรา (อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์) 
 • สักการะพระปรางค์ 4 ทิศ
 • แท่นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด
 • จำลองวิถีตลาดน้ำโบราณ ร้านค้าชุมชน
 • การแสดงเวทีกลาง การแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม
 • 13 เม.ย. เทศกาลแห่พระทางน้ำ อัญเชิญพระพุทธรูปมาจาก วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (14.00 น.)

 

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 

วัดเก่าแก่ของไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรี จุดเด่นที่สำคัญคือภายในพระวิหารหลวงประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ ซำปอกง (หลวงพ่อโต) ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

เบื้องหน้า ‘หลวงพ่อโต’ มีกำปั่นโบราณ หรือ ‘หีบสมบัติ’ ของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต) ตั้งไว้สำหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทำบุญหยอดเหรียญและขอพร เชื่อกันว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการค้าขาย มีความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา โชคลาภมากมี

ในพระอุโบสถ 'วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร' เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • บูชาเทียนมงคล
 • แท่นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด
 • ร้านค้าชุมชน 
 • จำลองวิถีตลาดน้ำเรือนแพย้อนยุค
 • Installation กำแพงว่าวไทย / สาธิตว่าวไทย
 • การแสดงเวทีกลาง การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
 • 13 เม.ย. เทศกาลแห่พระทางน้ำ จากวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (14.00 น.)

 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ พระมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ร่วมสักการะ ‘พระบรมสารีริกธาตุ’ บน พระมหาเจดีย์ ชมความงดงามพร้อมลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ชมหอพรินทรปริยัติธรรมศาลา หรือพิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร หนึ่งเดียวของไทยที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกจาก UNESCO 

ภายในหอพรินทรปริยัติธรรมศาลายังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก สูง 150 เซนติเมตร ทำด้วยหินทรายสีเขียว อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เพื่อคุ้มครองปกปักรักษา

ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธนาค หรือ ‘หลวงพ่อนาค’ พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะนาก ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 4.25 เมตร เพื่อสำเร็จหน้าที่การงาน การศึกษา

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ เขามอ (credit photo: กสิณธร ราชโอรส)

อีกหนึ่งความพิเศษและความน่าสนใจของวัดประยุรวงศาวาส คือเป็นที่ตั้งของ เขามอ หรือ ภูเขาจำลองก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ำ แวดล้อมไปด้วยพระสถูปเจดีย์วิหาร ศาลารายน้อยใหญ่ และพรรณไม้หายากนานาชนิด

คำว่า ‘เขามอ’ มาจากคำว่า ‘ถมอ’ ในภาษาเขมร แปลว่า ‘ก้อนหิน’  หมายถึง ภูเขาจำลองที่ก่อขึ้นจากหินจนมีรูปทรงคล้ายคลึงกับภูเขา อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เขามอขนาดเล็กที่ประดับอยู่ในกระถาง ซึ่งเป็นศิลปะการจัดสวนแบบหนึ่งคู่กับการเล่น ‘ไม้ดัด’ และเขามอขนาดใหญ่ สำหรับก่อลงบนพื้นดินหรือกลางสระน้ำ จัดให้มียอดเขาสูงลดหลั่นตามลำดับเป็นซุ้มคูหา ใช้ประดับตกแต่งพระอารามและพระราชอุทยาน 

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • แท่นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด
 • ร้านค้าชุมชน 
 • จำลองวิถีตลาดโบราณย้อนยุค
 • Installation จุดถ่ายภาพ Check in
 • การแสดงเวทีกลาง การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
 • 13 เม.ย. เทศกาลแห่พระทางน้ำ มาจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (14.00 น.)

 

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ พระประธานยิ้มรับฟ้า 

พระอารามหลวงอีกแห่งที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ถือเป็นแลนด์มาร์ค หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

สักการะ พระประธานยิ้มรับฟ้า เสริมมงคลให้ชื่อเสียงโด่งดัง และสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • 13 เม.ย. เทศกาลแห่พระทางน้ำ
 • 16 เม.ย. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จงานเททอง
 • สรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมสรงน้ำพระ 3 สมเด็จ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ)
 • แท่นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด
 • ร้านค้าชุมชน 
 • จำลองวิถีตลาดโบราณชุมชนรถไฟ
 • การแสดงเวทีกลาง การแสดงดนตรีสดและศิลปวัฒนธรรม

 

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ Asiatique the Riverfront

ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิด Festival Market and Living Museum ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่แห่งนี้ยังนำประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นทำเลทอง มีอดีตที่รุ่งเรืองของท่าเรือสินค้าระหว่างประเทศ และโกดังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัทอีสต์เอเชียติกในสมัยรัชกาลที่ 5 มาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์คนเมืองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โครงการเอเชียทีคฯ ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ.2450 – 2490 ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมและบรรยากาศสไตล์โคโลเนียลที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น หลุมหลบภัยสมัย 'สงครามโลกครั้งที่ 2' รางรถโบราณ โรงเลื่อยเก่า ซุ้มโกดังสินค้า และเครนยกสินค้าริมน้ำ 

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • งานวัดร่วมสมัย เก๋ไก๋ ไฟกะพริบ เวทีประชันมหรสพแบบไทยๆ  ซุ้มเกมงานวัด รำวงย้อนยุค การแข่งขันมวยทะเล
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย
 • สรงน้ำพระพุทธรูป อัญเชิญจากพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • การออกร้านค้าจากชุมชน ของกินของอร่อยมากมาย
 • การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จากสถานศึกษาในชุมชน
 • การแสดงดนตรีร่วมสมัย
 • ชมการแสดงแขนงต่าง ๆ

 

ท่ามหาราช

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ กิจกรรมสงกรานต์ ณ ท่ามหาราช (credit photo : FB/Tha Maharaj)

ท่ามหาราช เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อุดมไปด้วยศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน แหล่งรวมวัตถุบูชาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย 

ในอดีต ถนนมหาราช เคยเป็นถนนข้างกำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตก ตัดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาโครงการได้พัฒนาโดยปรับปรุงเปลี่ยนการใช้พื้นที่และกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาด low-rise ที่มีอยู่ สร้างขึ้นใหม่พัฒนาเป็น open-air shopping & lifestyle market ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ 

เน้นการสัญจรทางน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงในอดีต ซึ่งในลุ่มน้ำของเขตพระนครนั้น เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญ การขนส่ง และการค้าขายริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • Installation & Landmark Water Festival 
 • สรงน้ำพระพุทธรูป
 • ตลาดร้านค้าสายชิลล์
 • การแสดงเล่นว่าว ผูกริบบิ้นอธิษฐาน

 

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ มองเห็นวัดอรุณจาก ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค (credit photo: FB/YodpimanRiverWalk)

สร้างภายใต้แนวคิด ‘ไทย เฮอริเทจ มอลล์’ ภายนอกอาคารพัฒนาปรับปรุงขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ คลาสสิก โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมต่างประเทศในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้กลมกลืนไปกับทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเกาะกรุงฯ

ภายในอาคารตกแต่งพื้นที่จากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่โครงการ ตั้งแต่สมัยอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน 

ตัวอาคารประกอบด้วย 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสยามปราการ อาคารวิมานอโยธยา อาคารนาวาพาณิชย์ อาคารวิจิตพระนคร อาคารยอดพิมานธานี และอาคารบุรีสราญ

ชมทิวทัศน์ความงดงามริมฝังน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดประยุรวงศ์ฯ วัดกัลยาณมิตรฯ และวัดอรุณ

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สรงน้ำพระพุทธรูป
 • ร้านค้าชุมชน ตลาดดอกไม้ จุดถ่ายภาพตลาดดอกไม้
 • รื่นเริงเกมส์งานวัด
 • สักการะศาลพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ตลาดร้านค้าย้อนยุค
 • Installation จุด Check in ถ่ายภาพ สาธิตการทำกระทงดอกไม้
 • จุดต่อเรือท่องเที่ยวทางน้ำ

 

เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

สัมผัสคุณค่าแห่งศิลปะและวิถีชีวิตอารย ไทย-จีนโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งธนบุรี ในฐานะท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในอดีต สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นยุคทองของการค้าไทย-จีน 

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ถือเป็นเปิดฉากการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยาม ซึ่งพระยาพิศาลศุภผล (ชื่น พิศาลบุตร) บุคคลสำคัญในด้านการค้าไทย-จีนในสมัยนั้น ได้สร้างท่าเรือชื่อ 'ฮวย จุ่ง ล้ง' ภาษาจีน หมายถึง ‘ท่าเรือกลไฟ’ 

ท่าแห่งนี้เป็นท่าเรือหลักให้ชาวจีนมาเทียบเรือและลงทะเบียนบุคคลต่างชาติเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะ เป็นแหล่งการค้าขายสำคัญของพ่อค้าไทย-จีน และเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว (คลองสาน) อยู่คู่ ฮวย จุ่ง ล้ง มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ เจ้าแม่หม่าโจ้ว ปางเทพเจ้า

องค์เจ้าแม่หม่าโจ้วเป็นองค์โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ทำจากไม้ มี 3 ปาง เป็นองค์ที่ชาวจีนนำขึ้นเรือกลไฟเดินทางข้ามมหาสมุทรจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัย จึงอัญเชิญประดิษฐานศาลที่นี่ตั้งแต่นั้นมา

ศาลเจ้าหม่าโจ้ว จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนจีนในแผ่นดินไทย จนในปีพ.ศ. 2462 (ค.ศ.1919) ได้เปลี่ยนเจ้าของมาเป็นของ ตระกูล “หวั่งหลี” โดย นายตัน ลิบ บ๊วย ซึ่งเป็นหนึ่งในพ่อค้าจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขายในไทย และได้ปรับให้กลายเป็นอาคารสำนักงาน เป็นโกดังเก็บสินค้าทางธุรกิจของตระกูลหวั่งหลี 

จนถึงปี พ.ศ.2559 ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ “ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีนริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาร์ตแอนด์คัลเจอร์สเปซแห่งใหม่

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สักการะเจ้าแม่หม้าโจ้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำล้ง 1919
 • Installation จุด Check in ถ่ายภาพ

 

ไอคอนสยาม

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์

พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ (องค์จำลอง)

จัดงานมหาปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 'The Iconic Songkran Festival 2023' สืบสานประเพณีสงกรานต์สุดมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ชวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศร่วมเล่นน้ำวิถีใหม่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม พร้อมร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืนด้วยภาชนะรักษ์โลกจากกากกาแฟ สร้างสรรค์เป็นถังน้ำรีไซเคิลพร้อมให้ทุกคนได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน

ร่วมจัดงานโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ไอคอนสยาม, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิม เทียน ฮ้อ) จำกัด, แป้งตรางู, บ้านทองสมสมัย, น้ำอบนางลอย, สมาคมการค้าและธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • 11-17 เม.ย. สรงน้ำสักการะขอพร พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ (องค์จำลอง) จากวัดสารพัฒนึก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความสิริมงคล ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1
 • 8-20 เม.ย. สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมลีลาการชกมวยทะเล การแสดงทางวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจานเด็ด จากร้านค้าชุมชน เวิร์คช็อปเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ การร้อยมาลัยห่วงรัก ขนมช่อม่วง ล่าเตียง ม้าฮ่อ ส้มฉุน ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G
 • 13 เม.ย. ขบวนแห่นางสงกรานต์ นำโดย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2563 และผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 69 เผยโฉมในเครื่องแต่งกายเสมือนนางกษัตริยาสมัยสุโขทัย ออกแบบโดย ดร.สุรัตน์ จงดา
 • มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ Three Man Down, Tilly Birds, ATLAS และอีกมากมาย

 

ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน

‘สงกรานต์’ ขอพร 5 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนุก 6 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ credit photo : FB/ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน

มีประวัติความเป็นมากว่า 268 ปี ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในเก๋งศาลเจ้ากวนอู มี เจ้าพ่อกวนอู 3 องค์ องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยราวปี พ.ศ.2279 ตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาจากมณฑลฮกเกี้ยนโดยทางเรือ มาประทับอยู่ในเก๋ง

ต่อมาในปี พ.ศ.2345 ตรงกับสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง ได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีกองค์หนึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ.2365 ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง มีเจ้าสัวชื่อ 'นายคุงเส็ง' ได้บูรณะเก๋งแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้น และได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่สามมาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็นสามองค์

วิธีขอพรจากเทพเจ้ากวนอูของที่นี่คือ “ผู้ที่ขอพรต้องเข้าไปจับที่เท้าของเทพเจ้ากวนอูแล้วอธิษฐาน โดยมีข้อห้ามสำคัญสำหรับผู้หญิงคือ ถ้ามีประจำเดือน ห้ามแตะต้ององค์ท่านเป็นอันขาด

- กิจกรรมวันสงกรานต์

 • สักการะเทพเจ้ากวนอูคลองสาน
 • Installation จุด Check in ถ่ายภาพ