แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

เปิดพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 ชมผลงานศิลปะร่วมสมัยมากกว่า 200 ผลงาน บนสถานที่สำคัญของ “กรุงเทพมหานคร” ทั้งหมด 12 แห่ง มีเวลา 2 เดือนสุดท้ายก่อนรอชมครั้งต่อไปอีก 2 ปีข้างหน้า

เหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนเท่านั้นสำหรับการชม Bangkok Art Biennale 2022  (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่มีการงานแสดงผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น จากศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินระดับสากลรวม 73 ท่าน 35 สัญชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

Bangkok Art Biennale 2022 จัดแสดงผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด CHAOS : CALM  โกลาหล : สงบสุข กระจายการจัดแสดงผลงานศิลปะบนสถานที่สำคัญของ “กรุงเทพมหานคร” ทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้

1 : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยรู้จักกันในชื่อ วัดโพธิ์  เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของประเทศไทย ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีองค์พระยาวถึง 46 เมตร

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 4 ชิ้น ของศิลปิน 2 ท่าน

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ งานศิลปะชื่อ "อโรคยศาลา (พ.ศ.2537)"

 • มณเฑียร บุญมา

จัดแสดงงานชื่อ "อโรคยศาลา (พ.ศ.2537)" กล่องโลหะที่มีสมุนไพรอัดแน่นเป็นรูปปอด อ้างอิงถึงวิหารขอม ว่าเป็นสถานที่สวดมนต์และบำบัดเยียวยา จัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ณ เก๋งจีนของวัดโพธิ์ที่ประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังสมัยคริสตศตวรรษที่ 19

และผลงานศิลปะอีกชิ้นชื่อ "Melting Void (พ.ศ.2542)" ซึ่งมณเฑียรสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต เป็นเศียรพระพุทธรูปอลูมิเนียมขนาดใหญ่ ผู้ชมงานสามารถเข้าไปในเศียรพระพุทธรูปซึ่งเต็มไปด้วยสมุนไพร และสามารถมองเห็นแสงที่ส่องลอดรูเล็กๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดวงดาวทางโหราศาสตร์

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ ผลงาน Melting Void

มณเฑียร บุญมา เขียนถึงผลงาน "Melting Void (พ.ศ.2542)" ไว้ว่า "ข้าพเจ้าปรารถนาให้ที่ว่างภายในองค์พระปฏิมา เป็นที่พำนักแห่งจิตใจ สติ ของผู้คนที่ปรารถนาให้สภาวะของจิตนั้น เข้าสู่มิติของความสงบผ่อนคลาย"

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ งานประติมากรรมไม้ Connect ของ กอร์มลีย์

 • Antony Gormley

แอนโทนี กอร์มลีย์ ได้รับคำยกย่องในวงกว้างจากผลงานประติมากรรมจัดวาง และศิลปะในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับพื้นที่ ในลักษณะการตั้งคำถามพื้นฐานว่า มนุษย์อยู่ที่ใดในธรรมชาติและจักรวาล

ในงาน Bangkok Art Biennale 2022 กอร์มลีย์สร้างสรรค์ประติมากรรมไม้ที่มีลักษณะคล้ายร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 ชิ้น ชื่อ Connect (พ.ศ.2565) และ Contain (พ.ศ.2565) ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ พูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อ "ที่ว่าง มวล พลังงาน" หรือพุทธธรรมเรื่องอนิจจัง

 

2 : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ย้อนไปถึงสมัยอยุธยา
วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง มีจุดเด่นคือพระเจดีย์ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสี ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์การค้าระหว่างสยามกับประเทศจีน

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 1 ชิ้น ของศิลปิน 1 ท่าน

 • นวิน หนูทอง ศิลปินและภัณฑารักษ์ร่วมสมัยชาวไทย งานของนวินสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ และสื่อทางวัฒนธรรมผ่านสื่อหลายประเภทด้วยการผสานนิทานปรัมปรา และตำนานโบราณ  เข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลาย ตั้งแต่วิดีโอเกม หนังสือการ์ตูน ไปจนถึงภาพยนตร์

3 : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีอีกชื่อเรียกว่า "วัดรั้วเหล็ก" ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนกุฎีจีน มีอายุเก่าแก่เกือบ 200 ปี และเป็นที่ประดิษฐานของ "พระบรมธาตุมหาเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวทรงลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

จัดแสดงผลงานศิลปะ จำนวน 6 ชิ้น ของศิลปิน 3 ท่าน

 • Alicia Framis
 • เถกิง พัฒโนภาษ
 • Yee I-Lann

4 : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดยจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและการแสดงที่รวบรวมศิลปะทุกรูปแบบ ทั้งวิจิตรศิลป์ ดนตรี ละคร ภาพยนตร์  การออกแบบ รวมถึงงานด้านวัฒนธรรม การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 95+ ชิ้น ของศิลปิน 31 ท่าน อาทิ

 • AES+F, Sophia Al-Maria, APY Art Centre Collective, Nadiah Bamadhaj
 • Collective Absentia, Kimsooja, Ganzug Sedbazar, Timur Si-Qin
 • จักรวาล นิลธำรงค์, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, นวิน หนูทอง, วสันต์ สิทธิเขตต์, นพวรรณ ศิริเวชกุล, กวิตา วัฒนะชยังกูร, พิชชาภา หวังประเสริฐกุล
 • Arthur Jafa, Jan Kath, Ben Quilty, Marcello Maloberti, Cameron Platter, Xu Zhen

 

5 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

ถือเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นอีกแห่งใจกลางกรุงเทพฯ พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมด้วยความงามทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น ผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 55+ ชิ้น ของศิลปิน 18 ท่าน

 • Marina Abramovic, Wendimagegn Belete, Jake and Dinos Chapman
 • Tiffany Chung, Wanmuhaimin E-taela, Jitish Kallat, Kennedy Yanko
 • คามิน เลิศชัยประเสริฐ, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, ไมตรี ศิริบูรณ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, เถกิง พัฒโนภาษ 
 • Robert Mapplethorpe, Qiu Zhijie, Alwin Reamillo, Satu Padu Collaborative, Chiharu Shiota, Xu Zhen

 
6 : มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

ตึกสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล เดิมเป็นที่ตั้งของ “กระทรวงพาณิชย์” ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จัดแสดงประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย และถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านในมิติร่วมสมัย

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 4 ชิ้น ของศิลปิน 4 ท่าน

 • Jitish Kallat และ Tom Sachs
 • Tatsuo Miyajima และ Tazeen Qayyum

7 : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ รวบรวมร้านค้าไว้มากกว่า 500 ร้าน ทั้งร้านค้าในท้องถิ่น สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก พร้อมด้วยความบันเทิงและบริการระดับสากลอีกมากมาย 

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 6 ชิ้น ของศิลปิน 2 ท่าน

 • Amanda Phingbodhipakkiya
 • กวิตา วัฒนะชยังกูร

8 : สามย่านมิตรทาวน์

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

เป็นโครงการมิกซ์ยูสแบบครบวงจร ทั้งที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน  รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งอยู่บนย่านสถานศึกษา เป็นจุดหมายของอาหารเลิศรสชื่อดังมากมาย และยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ทำให้ทุกคนได้สัมผัสทุกแง่มุมของไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ 

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 1 ชิ้น ของศิลปิน 1 ท่าน

 • ไมตรี ศิริบูรณ์

9 : เดอะ ปาร์ค (Parq)

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด Life Well Balanced บริเวณสี่แยกคลองเตย มีผลงานศิลปะจัดแสดงอยู่ที่ BAB Café ตั้งอยู่ที่ Q Garden ชั้น 3 ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่สร้างสรรค์และยั่งยืน กับอีกจุดหนึ่งจัดแสดงที่บริเวณ Q Space ชั้น 1

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 2 ชิ้น ของศิลปิน 2 ท่าน

 • Francesco Arena
 • Uninspired by Current Events ศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิกชาวไทย

10 : เดอะ พรีลูด วันแบงค็อก (The Prelude, One Bangkok)

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะในโครงการ One Bangkok (วัน แบงค็อก) โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับโลก พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเป็นหมุดหมายแห่งอนาคตของกรุงเทพฯ

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 1 ชิ้น ของศิลปิน 1 ท่าน

 • จิตติ เกษมกิจวัฒนา

11 : JWD Art Space 

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

พื้นที่แสดงงานศิลปะซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 3 ของโครงการ เจดับเบิลยู ดี เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่ให้บริการครบวงจร โดยเปิดให้บริการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 40+ ชิ้น ของศิลปิน 10 ท่าน

 • Stephanie Jane Burt, Clan Dayrit, Zhanna Kadyrova, Jompet Kuswidananto
 • ณัฐดนัย จิตต์บรรจง, จรัสพร ชุมศรี
 • Nengi Omuku, Henry Palacio, Kosmas Pavlidis, Vadim Zakharov

12 : พื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue

แจกพิกัด 12 สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2022 รอบกรุงเทพฯ

พื้นที่ใหม่ที่ใช้จัดแสดงผลงานศิลปะเชิงนวัตกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับยุคแห่งดิจิทัล เพื่อรองรับการเข้าถึงศิลปะร่วมสมัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอสื่อใหม่ๆ  เพิ่มช่องทางให้ศิลปินได้สร้างสรรค์และแบ่งปันผลงานของพวกเขาอีกหนึ่งช่องทาง

จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 10+ ชิ้น ของศิลปิน 10 ท่าน

 • Vitoria Cribb, Dorairolg, Gabriel Massan, Antony Samaniego, Vincent Schwenk
 • นักรบ มูลมานัส, นวิน หนูทอง, เถกิง พัฒโนภาษ, กวิตา วัฒนะชยังกูร, Uninspired by Current Events

Bangkok Art Biennale 2022 (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่) จัดแสดงงานศิลปะภายใต้แก่นความคิดหลัก CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ขั้วตรงข้ามระหว่างความโกลาหลกับความสงบสุข จะสะท้อนบรรยากาศร่วมสมัยของโลกอันสับสนวุ่นวายที่เราอยู่