"ฤกษ์ปลูกต้นไม้" ทำการเกษตร เดือนมีนาคม-เมษายน 2565

"ฤกษ์ปลูกต้นไม้" ทำการเกษตร เดือนมีนาคม-เมษายน 2565

"ฤกษ์ปลูกต้นไม้"ฤกษ์เก็บผลผลิตขาย เปิดร้านค้า เปิดขายของออนไลน์ รวมถึงฤกษ์ขอความช่วยเหลือ ทวงหนี้ เดือนมีนาคม-เมษายน 2565 ตามแนวทางโหราศาสตร์และการคำนวณตำแหน่งดวงดาว

เรื่องของฤกษ์อันเหมาะในวิถีกระทำการต่างๆนี้ น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดิฉันได้ทดลองแล้วพบว่าได้ผลจริงในหลายๆเรื่อง จึงตั้งใจจะแบ่งปันให้เพื่อนๆ นำไปใช้งานกันทุก 2 เดือน

เอ้า....เตรียมปลูกต้นไม้กันเลยนะ

สำหรับคนทำแปลงเกษตร ภูมิปาโลฤกษ์ จะเหมาะกับการปลูก พืชผล พริก กะเพรา ถั่วนานาชนิด ฯลฯ ให้ออกผลดกมหาศาล จนกิ่งโย้

แล้วเวลาปลูกต้นไม้ จะต้องทำใจดีๆ อธิษฐานจิตดีๆ ให้จิตเคลื่อนไปด้วยรัก เมตตา อภัยทาน ละโลภ โกรธ หลง ในเวลานั้น ถือเป็นต้นทางในการฝึกจิตด้วยก็ได้ อยู่นิ่งๆกับความรู้สึกตัวสดๆ กับอุเบกขาธรรม ของการ “ไม่เป็นไร”

คุณพ่อดิฉันเคยเล่าถึงคาถาปลูกต้นไม้ ไว้ในหนังสือ เกิดเป็นคนใต้ ของท่านว่า

"แม่เคยบอกผมว่า เวลาน่ำข้าวหรือปลูกต้นไม้ ให้ท่องคาถาด้วย ข้าวหรือต้นไม้จะได้เติบโตงอกงาม คาถาว่าดังนี้ "พุทธัง(ธัมมัง สังฆัง) ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน"

คาถาที่ว่านี้ ดูจากเนื้อความหรือสาระแล้ว ผมคิดว่า เป็นความงามในวิถีชีวิตของชาวพุทธ และเชื่อว่าบัดนี้คงไม่มีผู้ใดว่าคาถาปลูกพืชหรือผลาผลเช่นนี้ เพราะผมเองก็ยังลืม กว่าจะนึกได้ ก็ต้องทบทวนสอบหากันอยู่นาน"

ดังนั้นปลูกต้นไม้ในช่วงภูมิปาโลฤกษ์แล้ว ท่องคาถานี้กำกับด้วย ก็จะได้ผลดีอย่างยิ่ง

สำหรับคนทำการค้าขาย สมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวสินค้าในช่วง มหัทธโนฤกษ์ หรือฤกษ์เศรษฐี เพราะจะทำให้สินค้าขายได้ ขายดี

สำหรับคนต้องการกู้หนี้ ยืมสิน ทวงเงินจากลูกหนี้ ขอบริจาค ควรจะใช้ “ทลิทโทฤกษ์” ฤกษ์ขอทาน หรือฤกษ์ชูชก จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ นับเงินเพลิดเพลิน

ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 นี้ ดิฉันจึงขอแจ้งเรื่องฤกษ์มาให้เพื่อนๆได้ใช้งานตามวิชาชีพ ตามถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ โดยอ้างอิงตามไดอารี่โหร พ.ศ.2565 ของครูทองเจือ อ่างแก้ว ในช่วง 2 เดือนนี้ ดังนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2565

ฤกษ์ปลูกต้นไม้ ทำเกษตร ได้ผลงอกงาม (ภูมิปาโลฤกษ์)

1.วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 04.42 น. ถึงวันอังคาร 1มีนาคม เวลา 03.30 น.

2.วันพุธ 9 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.18 น. ถึงวันพฤหัสบดี 10 มีนาคม เวลา 10.18 น.

3.วันศุกร์ 18 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 23.54 น. ถึงวันเสาร์ 19 มีนาคม เวลา 23.54 น.

4.วันอาทิตย์ 27 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงวันจันทร์ 28 มีนาคม เวลา 11.54 น.

5.วันอังคาร 5 เมษายน ตั้งแต่เวลา 15.06น. ถึงวันพุธ 6 เมษายน เวลา 17.06 น.

6.วันศุกร์ 15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 07.30น. ถึงวันเสาร์ 16 เมษายน เวลา 07.30 น.

7.วันเสาร์ 23 เมษายน ตั้งแต่เวลา 21.54 น. ถึงวันอาทิตย์ 24 เมษายน เวลา 20.42 น.

ฤกษ์เก็บผลผลิตขาย เริ่มเปิดร้านค้า เริ่มเปิดขายของออนไลน์ ติดต่อการขายให้ขายสินค้าได้คล่องได้ดี ใช้ฤกษ์เศรษฐี มหัทธโนฤกษ์ 

1. วันจันทร์ 7 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 04.42 น. ถึงวันอังคาร 8 มีนาคม เวลา 06.18 น.

2. วันพุธ 16 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 22.18 น. ถึงวันพฤหัสบดี 17 มีนาคม เวลา 23.06 น.

3. วันศุกร์ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 16.42 น. ถึงวันเสาร์ 26 มีนาคม เวลา 15.06 น.

4. วันอาทิตย์ 3 เมษายน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงวันจันทร์ 4 เมษายน เวลา 13.06น.

5. วันพุธ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 06.18 น. ถึงวันพฤหัสบดี 14 เมษายน เวลา 07.06น.

6. วันศุกร์ 22 เมษายน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ 22 เมษายน เวลา 23.54 น.

7. วันเสาร์ 30 เมษายน ตั้งแต่เวลา 18.42 น. ถึงวันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม เวลา 20.18 น.

ฤกษ์ขอความช่วยเหลือ  ขอเงิน ขอบริจาค ทวงหนี้ ขอสิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ ใช้ฤกษ์ชูชก ทลิทโทฤกษ์ 

๑.วันอาทิตย์ 6 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 03.30 น. ถึงวันจันทร์ 7 มีนาคม เวลา 04.42 น.

๒. วันอังคาร 15 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 20.42น. ถึงวันพุธ 16 มีนาคม เวลา 22.18 น.

๓. วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 18.18 น. ถึงวันศุกร์ 25 มีนาคม เวลา 16.42 น.

๔. วันเสาร์ 2 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.42 น. ถึงวันอาทิตย์ 3 เมษายน เวลา 11.30 น.

๕. วันอังคาร 12เมษายน ตั้งแต่เวลา 05.06 น. ถึงวันพุธ 13 เมษายน เวลา 06.18 น.

๖. วันพฤหัสบดี 21 เมษายน ตั้งแต่เวลา 01.30 น. ถึงวันศุกร์ 22 เมษายน เวลา 24.00 น.

๗. วันศุกร์ 29 เมษายน ตั้งแต่เวลา 17.54 น. ถึงวันเสาร์ 30 เมษายน เวลา 18.42 น.

.....................

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊ค นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว