“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022

“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022

“ลิ่วตุ๋ย 300” นิทรรศการประวัติศาสตร์ชาวฮักกา เผยความงามทางศิลปวัฒนธรรมหาชมยากผ่านลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ในงาน Bangkok Design Week 2022

Thailand Creative & Design Center (TCDC) ชวนคุณสัมผัสเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ของ ชาวฮักกา  ผ่านนิทรรศการและงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงใน ลิ่วตุ๋ย 300 (Liudui 300) ซึ่งเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมชุมชนฮักกา (ฮกเกี้ยน) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตีนเขาไท่มุ เขตเกาผิง ทางภาคใต้ของไต้หวันกว่า 300 ปี ทั้งยังได้รังสรรค์วัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวฮักกา 

ในประเทศไทย ภาษาถิ่นของชาวฮักกานั้นถูกใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มคนเชื้อสายจีนในไทยเช่นเดียวกับชาวฮักกาทั่วโลก พวกเขาถ่ายทอดและมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่มรดกทางภาษาและวัฒนธรรมสู่สายตาของคนทั่วโลก รวมถึงเผยแพร่สู่สายตาของคนไทยในงาน Bangkok Design Week 2022 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 จัดขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถชมนิทรรศการ “ลิ่วตุ๋ย 300” รวมถึงการนำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชาวฮักกา 
 

เหตุที่ชาวฮักกาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตีนเขาไท่มุ เนื่องด้วยแสงแดดอุ่นและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี ทำให้พวกเขาสามารถผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและซอสถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ รวมถึงไวน์ที่หมักบ่มจนได้รสชาติที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว

นอกจากนี้ ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกผลไม้ โกโก้ และกาแฟได้อย่างดี จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคมฮักกาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย พัฒนาเป็นสินค้าและแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ “เบียร์ไต้หวัน” ซึ่งนำมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้
 

“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022 หน้ากากเก้ากลิ่น

Liudui (ลิ่วตุ๋ย) ในภาษาฮักกา มีความหมายว่า "หกเนินเขา" เป็นชื่อดั้งเดิมของดินแดนอันกว้างใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวัน เริ่มต้นมีการใช้ชื่อนี้ครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ชาวฮั่นลุกขึ้นต่อต้านราชวงศ์ชิงภายใต้การนำของ จู อี้-กุ้ย (Zhu Yi-gui) ซึ่งได้นำชาวฮั่นอพยพมาตั้งหลัก ณ บริเวณนี้ ในปีค.ศ.1721

อีกหนึ่งความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ของ นิทรรศการลิ่วตุ๋ย 300 ประกอบด้วยสัญลักษณ์สำคัญ ได้แก่ วิวทิวทัศน์ของเขตเกาผิง ยอดภูเขาไท่มุ ภูมิประเทศอันงดงาม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านการออกแบบสินค้าต่างๆ อาทิ แก้วกาแฟ กระเป๋า หมวก และเสื้อยืด

โดยเฉพาะ “หน้ากากเก้ากลิ่น” ที่มีลวดลายดอกไม้  9 ชนิดที่โด่งดังด้านกลิ่นหอม นั่นคือ หอมหมื่นลี้ หางนกยูง จำปีแขก ดอกแก้ว ยี่หุบ ดอกพีช ดอกพุด หงอนไก่เทศ และดอกเข็ม ซึ่งลวดลายบนหน้ากากกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงโรคระบาดนี้

“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022

นิทรรศการ “ลิ่วตุ๋ย 300” จัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2022 ที่ The Nestel Living in The Gallery ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. 

“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022 “ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022 นิทรรศการ “ลิ่วตุ๋ย 300” 

“ลิ่วตุ๋ย 300” ประวัติศาสตร์ชาวฮักกา ใน Bangkok Design Week 2022