พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

เวลาที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ จัดภาวนา ท่านดื่มชาและดื่มด่ำกับความเงียบอันประเสริฐ ฉันใดก็ฉันนั้น พิธีบรรจุสรีรสังขาร เป็นไปด้วยความเงียบ สงบ เสมือนหนึ่งคำสอนหลวงปู่

พิธีบรรจุสรีระของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้ดำเนินไปในบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ นำพิธีด้วยการสวดสาธยายพระสูตรโดยคณะพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะภิกษุภิกษุณี สังฆะได้พร้อมใจเป็นหนึ่งร่วมจิตอธิษฐานและปฏิบัติด้วยหัวใจทั้งหมดในงานภาวนาสักการะสรีรสังขาร

ภาพพิธีบรรจุสรีรสังขารพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ณ วัดต้นสายธรรมตื่อเฮี้ยว เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565  เวลา 8:00 น. (ตามเวลาของประเทศเวียดนาม)
.............

เราเป็นดั่งกันและกัน 

"ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการตายของเรา ก็คือ จากการเป็นใครสักคนกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหลือแล้ว  ความเห็นเช่นนี้ทำให้เราเกิดความกลัวและความสิ้นหวัง

ความเห็นที่ถูกต้องก็คือ ความเห็นที่เราจะข้ามความคิดที่แบ่งออก นักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบความจริงที่ว่า ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นและตายไป

ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีแปรเปลี่ยนในตัวของมันเอง เราอาจถามว่า ก้อนเมฆนั้นจะสามารถตายไปได้ไหม  เป็นไปได้ไหมที่ก้อนเมฆจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเลย คำตอบก็คือ ไม่ได้" 

ธรรมะจาก "ติช นัท ฮันห์"

 

เธอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา เธอเป็นเพียงการปรากฎขึ้น

"เธอไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยตัวตนหนึ่งใด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เธอมาจากธาตุและองค์ประกอบอันหลากหลายของชีวิต

เธอเพียงแต่ปรากฏขึ้นในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน ไปตามแต่เหตุปัจจัยที่พร้อม 

ชีวิตคือ กระบวนการแปรเปลี่ยนอันเลื่อนไหลดั่งสายน้ำ

ที่เราไม่อาจลงอาบซ้ำในกระแสเดิมได้อีก"

(ติช นัท ฮันห์)

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

 

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน

พิธีบรรจุสรีรสังขาร"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์"เรียบง่ายดั่งคำสอน ภาพจากเฟซบุ๊ค Thai Plum Village โดยภาพในพิธีมาจาก
https://langmai.org/.../hinh-anh.../ngay-dau-nhap-kim-quan/