นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"

จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด)  จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด) ภรรยาคู่ชีวิตของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้รับเกียรติจากคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พ.ศ.2557  ในฐานะกรรมการของมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถพร้อมทั้งคณะ เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ที่บ้านรั้วเขาควาย (บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านนวธานี)

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"

ทั้งนี้สืบเนื่องจากประมาณปลายปีนี้ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด)  จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ 

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"
บ้านรั้วเขาควายเป็นสถานที่ที่ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พ.ศ.2544 สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ส่วนตัวใช้เป็นที่พักอาศัย ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด) ภรรยาคู่ชีวิตมาเป็นระยะเวลานานกว่า 32 ปี  

นิทรรศการเชิดชูเกียรติของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นั้นจะมีการนำภาพวาดผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีในส่วนที่คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล(ป้าอ๊อด)  เป็นเจ้าของมาแสดง งานนี้จะแสดงเฉพาะภาพวาดของจริงเท่านั้นไม่มีการนำภาพพิมพ์ หรือภาพ COPY มาแสดง 

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"
คุณทิพย์ชาติ วรรณกุล (ป้าอ๊อด) ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญจากมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ให้แสดงผลงานศิลปะของอาจาร์ถวัลย์ ดัชนี และให้เวลาเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการกว่า 1 ปี กราบขอบพระคุณ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เป็นอย่างสูง

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"