ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

ใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบกับ “ธรรมะ” สอนใจของท่าน "ติช นัท ฮันห์" และผลงานการเขียนหนังสือมากกว่า 130 เล่มเพื่อให้โลกและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกื้อกูล ไร้สงคราม

ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) นักบวชชาวเวียดนามในพุทธศาสนาลัทธิเซน (zen) ผู้นำทางด้านจิตใจระดับโลก ได้เขียนหนังสือไว้มากมายมากกว่า 130 เล่ม ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง และจำหน่ายไปทั่วโลกได้มากกว่า 5 ล้านเล่ม

ด้วยความที่ท่านพบเห็นและเผชิญความสลดหดหู่และความทุกข์ยากของประชาชนจากภาวะสงคราม การห้ำหั่นกันด้วยอำนาจทางการเมืองและการทหาร ท่านจึงพยายามใช้แนวคิดทางศาสนาเยียวยาจิตใจประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยสงคราม มุ่งให้สังคมใช้ชีวิตด้วยความเกื้อกูลกัน นำมาซึ่งความสุขและสันติทุกระดับตั้งแต่ส่วนบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านการแสดงปาฐกถาธรรมและเขียนเป็นหนังสือ
 

ท่านนัท ฮันห์ หรือที่คนไทยเรียกขานท่านว่า หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เคยเดินทางมาแสดงธรรมบรรยายในประเทศไทยหลายครั้ง หนังสือที่ท่านเขียนบ้างกล่าวถึง หนทางจริยธรรมอันงดงาม ซึ่งสร้างสมได้ด้วยการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา, การเข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิตด้วย อริยสัจ 4, การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างลดความทุกข์เพิ่มความสุข, การใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบและมีเมตตากรุณา, การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการให้อภัย ลดความเกลียดชัง ฯลฯ

คนไทยผู้เคยอ่านหนังสือของท่านนัท ฮันห์ เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับหนังสือของท่านไว้ อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ที่กล่าวว่า

“การมาของหลวงปู่ไม่ใช่การมาของพระรูปหนึ่ง แต่เป็นการมาของโพธิปัญญา แล้วอย่าให้โพธิปัญญานั้นติดตามหลวงปู่ไปที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส แต่ขอให้โพธิปัญญางอกงามในใจของเรา

ขณะที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เคยแสดงความเห็นไว้ว่า “ท่านเป็นพระที่ผ่านความรุนแรงของสงครามในเวียดนาม โดยสามารถรักษาเมตตาธรรมและขันติธรรมไว้ได้ ท่านยังเป็นกวีที่ผู้ฟังและผู้อ่านสัมผัสสุนทรียธรรมในคำสอนของท่าน ทำให้เส้นทางธรรมที่ท่านนำไปประดุจโรด้วยกลีบดอกไม้ที่สวยงาม”

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ ท่านติช นัท ฮันห์ (credit photo : FB/Thai Plum Village)

และนี่คือบางแก่นสาระของธรรมบรรยายและส่วนหนึ่งของหนังสือที่แสดงธรรมและเขียนโดยท่าน ติช นัท ฮันห์ ซึ่งอยู่ในใจใครหลายคน

“อีก 300 ปีข้างหน้า เธอจะกลายเป็นผงถ่าน คนที่เธอรักจะกลายเป็นผงฝุ่น เมื่อเธอสัมผัสกับอนิจจังเช่นนี้เธอก็จะเกิดปัญญาและรู้ว่า เป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่เราทำตัวของเราให้ทุกข์ต่อกัน” 
ธรรมบรรยาย งานภาวนาครอบครัว: เราคือหนึ่งเดียว
17 เมษายน 2556 วังรี รีสอร์ท

"หากเธอหยิบกระดาษสักแผ่นเขียนเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เธอมีความสุข และ เงื่อนไขเหล่านี้เธอมีอยู่แล้ว บางทีกระดาษเพียง ๒ หน้าก็อาจจะไม่พอ เรามีเงื่อนไขแห่งความสุขมากมาย ไม่ต้องวิ่งไปข้างหน้าเพื่อจะตามหาความสุขมาเพิ่มอีก"
ปาฐกถาธรรม : เราคือหนึ่งเดียว
9 เมษายน 2556 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

"เมื่อมองดอกบัวเราเห็นโคลนตม โคลนตมคือองค์ประกอบที่ไม่ใช่ดอกบัว แต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะสร้างดอกบัวขึ้นมา ความสุขก็เหมือนดอกบัว หากไม่มีองค์ประกอบที่เป็นความทุกข์ เธอก็ไม่อาจสร้างความสุขขึ้นมาเมื่อเราเรียนรู้ความทุกข์อย่างดีพอ เธอจะสามารถสร้างความสุขขึ้นมา ใช้โคลนตมนั้นปลูกดอกบัวขึ้นมา"
ธรรมบรรยายในงานภาวนาครูผู้เป็นสุขจะเปลี่ยนแปลงโลก
(Happy Teacher will Change the World)
5 เมษายน 2556 ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

"ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้ข้างๆ เธอก็ตาม เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร "
บทนำจากหนังสือ "Fear"
เขียนโดย ติช นัท ฮันห์    
แปลโดยนพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล (อาสาสมัคร)

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

สันติภาพทุกย่างก้าว
สำนักพิมพ์ : ศยาม
ผู้เขียน : Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล : ประชา หุตานุวัตร, สุภาพร พงศ์พฤกษ์
เนื้อหาโดยสังเขป :  หนังสือที่ชี้แนะการเดินทางในวิถีของสันติภาพ ท่านติช นัท ฮันห์ เริ่มด้วยการสอนการหายใจอย่างมีสติ และการตระหนักรู้ถึงอิริยาบถในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นการกระทำเล็ก ๆ ท่านยังแสดงถึงวิธีการนำเอาอานิสงส์ของการมีสติและสมาธิเพื่อการแปรสภาวะ และการเยียวยาสภาพยุ่งยากทางจิต ท้ายสุดท่านได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศานติสุขในปัจเจกชนกับสันติภาพบนโลก นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอันจักสามารถเปลี่ยนชีวิตของปัจเจกชนและชีวิตสังคมของเราได้เป็นอย่างดี

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ : The Miracle of Being Awake
ผู้แปล : พระประชา ปสนฺนธมฺโม
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโกมลคีมทอง
เนื้อหาโดยสังเขป : เราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับคนรอบข้างเรา ช่วยลดความทุกข์และเพิ่มความสุขแห่งชีวิต เหล่านั้น...คำตอบก็คือเราจะต้องฝึกสติ

ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

ชื่อหนังสือ : กลับบ้านที่แท้จริงกับ ติช นัท ฮันห์
สำนักพิมพ์ : ฟรีมายด์
เนื้อหาโดยสังเขป : หากท่านได้อ่านปาฐกถาธรรมทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ จะรู้สึกเหมือนมีพระอาจารย์กรุณานำการปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ เป็นพลังที่ส่งผ่านมาถึง นอกเหนือจากปาฐกถาธรรมดังกล่าวแล้วยังได้รวบรวมเรื่องราวของสังฆะหมู่บ้านพลัม การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ และบมเพลงที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติสติในแนวทางหมู่บ้านพลัม


ติช นัท ฮันห์ “ธรรมะ” เพื่อความสุขในชีวิต กับผลงานในรูปแบบหนังสือ

ด้วยความระลึกถึงในโอกาสที่ท่าน ติช นัท ฮันห์ ละสังขารกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบเมื่อเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2022 ในประเทศเวียดนาม ขณะอายุ 95 ปี

*  *  *  *  *  *  *  *

ขอบคุณข้อมูลและภาพ