ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี" ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ : 01/2565 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ : 16 มกราคม 2565

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 125 ส 8344662          งวดที่ 128 M 6809710          งวดที่ 130 O 3429163

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3,690 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

3429163          6809710          8344662

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 118 F 8943267          งวดที่ 127 ช 2154692

คลิก! ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2565

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,462 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

0289469          3629066

อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง     
งวดที่ 86, 115 - 134     5,385 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

1254942          4096702          6424615          7483236          8104473

อันดับที่ 5     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     10,770 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0578695          0879310          3068339          5769129          6513088

6592820          7440486          8001987          8662129          9782187

 

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     21,450 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

005721          914673

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     213,792 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

00851          49539

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 115 - 134     2,137,236 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

0390          3578

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2565 ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2565

อ้างอิง : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี