“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022

“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022

"ไอคอนสยาม" ชวนประกวดภาพถ่าย “พลุปีใหม่” ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2022” สะท้อนความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟในค่ำคืนส่งท้ายปี ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท เช็ครายละเอียดกติกาส่งภาพ

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Amazing Thailand Countdown 2022” หัวข้อ “Win the World for Thailand” สะท้อนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟรักษ์โลกในค่ำคืนส่งท้ายปี ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท เพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ และประเทศไทย

ตลอดจนเป็น Global Countdown Destination ของการเฉลิมฉลองค่ำคืนเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีการแสดง พลุดอกไม้ไฟ 7 องก์ ภายใต้แนวคิด “Win the World for Thailand อัตลักษณ์ไทยชนะใจคนทั้งโลก” ซึ่งพลุดอกไม้ไฟทำจาก ข้าวเหนียวไทย นวัตกรรมการสร้างสรรค์พลุแบบรักษ์โลกจากญี่ปุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 30,000 ดอก บนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทาง 1,400 เมตร ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมรัศมีการชมได้มากกว่า 5 กิโลเมตรรอบเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดรางวัล :

 • รางวัลที่1 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท และ VIZ COIN มูลค่า 50,000 เหรียญ
 • รางวัลที่2  เงินสดมูลค่า 25,000 บาท และ VIZ COIN มูลค่า 25,000 เหรียญ
 • รางวัลที่3   เงินสดมูลค่า 10,000 บาท และ VIZ COIN มูลค่า 10,000 เหรียญ
 • รางวัลชมเชยGift Card รางวัลละ 1,000 บาท และ VIZ COIN มูลค่า 1,000 เหรียญ (จำนวน 5 รางวัล)

หมายเหตุ: VIZ COIN มีมูลค่าเหรียญละ 1 บาท สามารถนำเหรียญไปใช้ซื้อสินค้าใน 4 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ และร้านค้าพันธมิตรต่างๆ 
 

“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022 ภาพถ่ายการแสดงพลุปีใหม่ Amazing Thailand Countdown ปี 2021

กติกาการประกวด :

 1. เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 3. ผู้ส่งภาพจะต้องนำส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดขั้นต่ำ 18 MP ขึ้นไป โดยด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 3,464 พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,196 พิกเซล ในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น โดยจะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว และ/หรือสีใด ๆ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2022 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 5. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมตกลง และรับรองว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการนำส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นใดอ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 6. การส่งผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพมาที่อีเมล [email protected] โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดภาพพลุ Amazing Thailand Countdown 2022”
 7. ผู้ส่งภาพจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล
 8. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 7 มกราคม 2565
 9. ผู้ส่งภาพ รับทราบและตกลงว่า ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 10. ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมทั้งจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022 ความสวยงามของการแสดงพลุปีใหม่ Amazing Thailand Countdown ปี 2021

เกณฑ์การตัดสิน :

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายพลุที่จัดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2022 ที่ ICONSIAM
 2. เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ Theme “Win the World for Thailand”
 3. เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และ ความสวยงามของภาพถ่าย

กำหนดการจัดกิจกรรม : 

 • วันที่ 17 ม.ค. 2022  ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com
 • วันที่  24 ม.ค. 2022  มอบรางวัล และถ่ายภาพผู้ชนะการประกวด ณ ห้อง ICONLUXE HALL ชั้น 1 
 • วันที่  24– 31 ม.ค. 2022  จัดแสดงผลงานออนไลน์และจอ Digital ICONSIAM

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย :

 • ดาว วาสิกศิริ อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ฤทธิชาติ ศิลารักษ์ ผู้บริหารและนักถ่ายภาพมากประสบการณ์ National Geographic

“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022 ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในค่ำคืนส่งท้ายปีช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง และเสน่ห์ของการถ่ายพลุเหมือนเป็นการบันทึกอันค่ำคืนพิเศษนี้ไว้" ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความน่าสนใจและสิ่งที่ดึงดูดให้เหล่าช่างภาพได้บันทึกภาพการแสดง พลุดอกไม้ไฟปีใหม่ พร้อมแนะนำถึงเทคนิคในการถ่ายภาพพลุดอกไม้ไฟว่า

"ความสำคัญเป็นเรื่องการวางแผนและจับจังหวะ ถ้ากดชัตเตอร์ตอนที่เห็นพลุระเบิดหมายถึงว่าได้พลาดจังหวะที่สวยที่สุดไปแล้ว หรือแม้กระทั่งการกดชัตเตอร์จังหวะที่ควันบนท้องฟ้าเยอะมากจะทำให้ควันบดบังความงามของสีสันและฉากหลังของภาพได้"

การเลือกฉากหน้าและฉากหลังของพลุที่จะสว่างไสวบนท้องฟ้าจะเป็นการบอกความพิเศษในช่วงเวลาเฉลิมฉลอง

“พลุปีใหม่” ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายในงาน Amazing Thailand Countdown 2022

การแสดงพลุปีใหม่ Amazing Thailand Countdown ปี 2021

ส่วนในด้านเทคนิค คุณตุลย์แนะนำเรื่องการเลือกใช้ F.Stop หากแคบเกินไปจะทำให้ได้เส้นของพลุเล็กมาก ในทางกลับกันการใช้ F.Stop ที่กว้างเกินไปก็จะทำให้เส้นพลุมีขนาดใหญ่และดูไม่คมชัดไปจนถึงสว่างจนเกินไป ซึ่งวิธีการสร้างผลงานให้แตกต่างนั้นต้องเพิ่มเติมความแปลกใหม่เข้าไป

พร้อมทิ้งท้ายว่า "หากมองในมุมการพัฒนาการถ่ายภาพของตัวเอง การประกวดถือเป็นเวทีที่ทำให้ได้ลองพิสูจน์ตัวเอง โดยปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีความสามารถไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากล้องถ่ายภาพ เลยอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจได้บันทึกช่วงเวลาพิเศษนี้ไปด้วยกันและส่งภาพเข้ามาประกวด”