ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี" ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 01/2565 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2564


อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 214 K 2732894

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 216 O 0158877

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     3,185 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

0771231          1678739          2865491          3710151          5896232

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204     620 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 216     5,750 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0293513          0313688          1521226          1833397          2527291

3723296          4144452          4244007          5717374          7308461

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     9,555 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท

0129912          0417405          0444227          0474952          0854747

3891168          3971187          6444690          7973468          7988135

8273556          8568353          8644048          8907606          9927907

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202     46,786 อันดับ     อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204     12,790 อันดับ     อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206     73,259 อันดับ     อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 216     497,194 อันดับ     อันดับละ 50 บาท

8328

เลขท้าย 3 ตัว     ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202     467,836 อันดับ     อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204     127,874 อันดับ     อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206     732,575 อันดับ     อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 216     4,971,635 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

069

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564