ออมสินดัน 4 ให้สร้างอาชีพปชช.ผู้ขาดรายได้

เปิดโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้ธนาคารช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน ผู้ตกงานหรือขาดรายได้

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ ได้เปิดโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้ธนาคารช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน ผู้ตกงานหรือขาดรายได้ ภายใต้แนวคิด 4 ให้ ได้แก่ ให้ทักษะ, ให้เงินทุน, ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย