Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ

Night at the Museum เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนกลับมาอีกครั้ง "มิวเซียมสยาม" ดึงบิ๊กเนมระดับประเทศขึ้นเวทีประชันความคิด ถอดรหัสกรุงเทพฯ เล่าเรื่องศิลปะ ประวัติศาสตร์ Workshop ตำนานยักษ์ท่าเตียน

มิวเซียมสยาม ชวนทุกคนย้อนเวลาพร้อมเปิดประสบการณ์ย้อนรอยมรดกทางปัญญาและความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเก่า แลกแนวคิดใหม่ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และผังเมือง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม Night Talk  กลับกาลเก่ามาเล่ากัน โดยจัดขึ้น 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ถึงวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ

ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้ สุดเซอร์ไพรส์กับกิจกรรม Museum Talk โดยมิวเซียมสยามจะพาทุกคนทะลุเวลา กลับกาลเก่าย้อนฟัง ย้อนดู และเข้าใจ ในความเชื่อมโยงเกี่ยวประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ สถาปัตยกรรม บริบทแวดล้อม บุคคล วัตถุสำคัญ ของ อาคารมิวเซียมสยาม เนื่องในโอกาสที่จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2565 


 

รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ รอบ เกาะรัตนโกสินทร์ และ สถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญทาง ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมต่อแนวคิดการพัฒนา ผังเมือง อนาคตเมืองกรุง จากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลระดับบิ๊กเนมของประเทศจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักการเมือง นักประวัติศาสตร์ ศิลปิน นักพัฒนาผังเมือง วงการช่างภาพ กว่า 30 คน 

วิทยากรทั้งหมดนี้พร้อมใจกันตบเท้ามาเล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์บนเวทีแบบขอเดี่ยวไมโครโฟน จัดหนักด้วยเนื้อหาการเล่าแบบสดร้อน ตรงประเด็น โดยมีผู้ดำเนินรายการระดับบิ๊กเนมของเมืองไทยทำหน้าที่พูดคุยกับเหล่าบิ๊กเนมทั้งหมดแบบหมัดต่อหมัด ดังนี้
 

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

 • วีระ โรจน์พจนรัตน์ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์และ ความเป็นเมือง
 • ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เล่าเรื่อง วังหลวง ศูนย์กลางแห่งสยาม รัตนโกสินทร์
 • ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ กับการออกแบบเมืองเพื่อทุกคน
 • หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์  เล่าเรื่อง บ้านจักรพงษ์ - อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • ดร. รสิตา สินเอกเอี่ยม เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ความหมายของเมืองเมื่อแรกสร้างถึงปัจจุบัน และคติที่ปรากฎูรูปยังปัจจุบัน
 • ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ชุมชนมุสลิมในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หายไป
 • รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ เล่าเรื่อง รู้จักวังเจ้านายท้ายวัดพระเชตุพนฯ
 • โลจน์ นันทิวัชรินทร์ เล่าเรื่อง แค่ยกย้ายแต่ไม่สลายสูญ : ท้องพระโรงวังพระองค์เจ้างอนรถ จากมิวเซียมสยามสู่วัดราชาฯ
 • ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ เล่าเรื่องบางกอกคอนเนค ประวัติศาสตร์ ผังเมือง เชื่อมผู้คน
 • โตมร ศุขปรีชา เล่าเรื่อง มรดกวัฒนธรรม ชีวิตและความหมายของเมือง

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ เสาชิงช้า สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

 • ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ เล่าเรื่อง พุทธแบบผีๆ กับพราหมณ์แบบไทยๆ ในคติความเชื่อการสร้างเมืองกรุงเทพฯ
 • ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เล่าเรื่อง หลักเมือง เสาชิงช้า และเทพอารักษ์ประจำเมือง
 • รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เล่าเรื่อง ป้อมบางกอก กบฏมักกะสัน และทหารฝรั่งเศส
 • ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ เล่าเรื่อง เกือกม้า เปลือกหอยมุก และโบราณคดีในพื้นที่มิวเซียมสยาม
 • นักรบ มูลมานัส เล่าเรื่อง เล่นแร่แปรภาพ ประวัติศาสตร์ความทรงจำของการถ่ายภาพยุคแรกในสยาม สู่แรงบันดาลการสร้างนิทรรศการศิลปะ
 • ชนัญญา เตชจักรเสมา (พ้อยท์ออฟวิว) เล่าเรื่อง ใดใดในโลกล้วนประวัติศาสตร์
 • ทรงกลด บางยี่ขัน เล่าเรื่อง 10 สิ่งน่าดูในสถานที่ที่คุณอาจไม่รู้ว่าน่าไปเที่ยว
 • ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่อง เมือง ผู้คน ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ดวงฤทธิ์ บุนนาค เล่าเรื่อง Creative Economy บนเมืองที่มีรากวัฒนธรรม
 • บวรเวท รุ่งรุจี เล่าเรื่อง วางเมือง กรุงเทพฯ ใหม่ในแบบที่อยากเห็น

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ สถานีรถไฟหัวลำโพงย่อส่วน ผลงานโดย Blue Bangkok  x Museum Siam ถอดแบบตึกเก่าสุดคลาสสิกผลงานของสถาปนิก 'มาริโอ ตามานโญ' 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

 • ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล เล่าเรื่อง รู้จักวัด ถอดรหัสกรุงเทพฯ
 • ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง เล่าเรื่อง เวียง+วัง : ความสัมพันธ์ระหว่างวังเจ้านายกับพัฒนาการทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ
 • ผศ.ดร.พินัย สิริเกียรติกุล เล่าเรื่อง วังเจ้านายใต้มิวเซียมสยาม : รูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • จิระนันท์  พิตรปรีชา เล่าเรื่อง มิวเซียมสยามกับการเล่าประวัติศาสตร์แนวใหม่
 • จันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) การเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมปากกานักเขียน
 • กฤช เหลือลมัย เล่าเรื่อง เล่าออกรส ประวัติศาสตร์ผ่านมุมปาก
 • ตุลย์  หิรัญญลาวัลย์ เล่าเรื่องผ่านเลนส์
 • ทายาท เดชเสถียร และ  พิศาล แสงจันทร์ (บอล ยอด หนังพาไป) เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่? มองเมืองจากมุมมองนักเดินทาง 
 • ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ ใหม่ การสถาปนาใจกลางด้วยรางรถไฟฟ้า
 • รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เล่าเรื่อง กรุงเทพฯ แข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเมืองที่สร้างได้

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ มิวเซียมสยาม หรือ ตึกกระทรวงพาณิชย์เดิม บนถนนสนามไชย กรุงเทพฯ

มิวเซียมสยาม ยังมีนิทรรศการ กิจกรรมทัวร์เดินดูเมือง และ เวิร์คช็อป (workshop) เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ร่วมสนุกกันได้ทั้งทาง Online และในพื้นที่ On ground ได้แก่

นิทรรศการพิเศษภาพถ่ายรอบเกาะรัตนโกสินทร์ Siam Nice Night : โดย ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพสายสตรีทผู้มากประสบการณ์ที่รั้งตำแหน่ง Leica Ambassador และหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนสังเคราะห์แสง : School of Photographic Arts พร้อมกับการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการของมิวเซียมสยาม ฟรีทั้งนิทรรศการถอดรหัสไทย และนิทรรศการหวยแหลกแตกประเด็นคนเล่นหวย  พร้อมชวนลงไปดู Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟใต้ดิน MRT สนามไชย โดยนิทรรศการทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ ตึกไกรสร บ้านนรสิงห์ (ไทยคู่ฟ้า)ย่อส่วน ผลงานโดย Blue Bangkok  x Museum Siam

Museum Trip แบ่งออกเป็น สองกิจกรรม คือ

 • PHOTO WALK night-trip ทัวร์ถ่ายภาพยามเย็นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ เริ่มตั้งแต่เวลา เวลา 16.00-19.00 น. โรงเรียนสังเคราะห์แสง : School of Photographic Arts  
 • Night Walk x Talks in the Old Town (เดินลุยคุยเรื่องเมืองเก่า) ทัวร์พื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรมราชบัณฑิตยสภา เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 12.00 น. ผ่าน Link google form บนช่องทาง เพจ FB Museumsiam  รับจำนวนจำกัด 30 คน ต่อวันเท่านั้น

Museum Night Tour Online กิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนออนไลน์ ผ่านการเล่าเรื่องราวไปกับเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านมุมมอง ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดรวม 18 แห่ง วันละ 6 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ

 • วันที่ 17 ธ.ค 64 พบกับ การเล่าเรื่องจาก มิวเซียมสยาม, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์, พิพิธบางลำพู, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • วันที่ 18 ธ.ค 64 พบกับ การเล่าเรื่อง จาก 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อพวช. จ.ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  อพวช.  จ.ปทุมธานี, จัตุรัสวิทยาศาสตร์  อพวช.  @เดอะสตรีท รัชดา
 • วันที่ 19 ธ.ค 64 พบกับการเล่าเรื่องจาก อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่ง จ.น่าน โดยรับชมกิจกรรม Museum Night Tour Online ได้ผ่านช่องทาง FB Live มิวเซียมสยาม หรือเพจ Museumsiam ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ Museum Workshop ตำนานยักษ์ท่าเตียน

กิจกรรม Workshop ศิลปะบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตำนานยักษ์ท่าเตียน โดย ต้นพงษ์ สิทธิพงษ์ หัวหน้าห้องสมุดแมววัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพลายเส้นศิลปะไทย  จะมาเล่าเรื่องราวตำนานยักษ์ท่าเตียนและประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เด็กๆและเยาวชนได้รู้จักและสอนการระบายสีผ่านภาพวาดลายเส้น เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  รับจำนวน 60 คน  รอบละ 30 คน  มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.)

Night at the Museum ครั้งที่ 11 "มิวเซียมสยาม" ชวนดูเมืองยามค่ำ Museum Workshop หุ่นเงา นิทานใบไม้ และบ้านของเรา

กิจกรรม เล่านิทานประวัติศาสตร์พื้นที่ผ่านตัวละครหุ่นเงา “หุ่นเงา นิทานใบไม้และบ้านของเรา” รู้จักตัวละครหุ่นเงาผ่านเรื่องเล่าจากเกาะรัตนโกสินทร์ สอนให้รู้จักวัสดุธรรมชาติรอบตัว เช่น ใบไม้ สามารถประดิษฐ์ทำตัวละครต่างๆ  สาธิตการทำหุ่นนำมาประกอบการเล่านิทานวิทยากรโดย เจริญพงศ์ ชูเลิศ เริ่มร่วมสนุกกับกิจกรรม ได้ในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  รับจำนวน 60 คน  รอบละ 30 คน  มี 2 รอบ (17.00-18.00 น. และ 18.30-20.00 น.) ณ ห้องคลังความรู้มิวเซียม 

นอกจากจัดเต็มกิจกรรมที่มากด้วยความสนุกแล้ว เรื่องอาหารการกินปีนี้มิวเซียมสยามเชิญชวนเหล่า FOOD TRUCK มาร่วมออกร้านทั้งอาหารแบบจานด่วนและอาหารกินเล่นพร้อมเสริฟเบาๆ ให้คลายหิวระหว่างเที่ยวชมร่วมกิจกรรม

เตรียมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับงาน เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : Night at the Museum ครั้ง 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร.0 2225 2777